Placówki oświatowe z terenu naszej parafii rozpoczęły nowy rok szkolny od wspólnej Eucharystii. Licznie zgromadzona młodzież wraz z gronem pedagogicznym prosili o Łaski na nadchodzące wyzwania intelektualne i wychowawcze przed obliczem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin.

O godzinie 8.00 w Jarosławskiej Kolegiacie rozpoczęła się Msza Święta inaugurująca nowy rok szkolny w jarosławskich szkołach średnich. Mszy Świętej przewodniczył ks. Jan Szeląg, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Przemyślu, a homilię wygłosił ks. Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

Ks. Janiga zwrócił uwagę w homilii, że nigdy nie wolno odrywać nauki od Ewangelii, że Msza święta to najważniejszy moment dnia rozpoczęcia rok szkolnego, bo “bez Boga ani do proga” – jak mówi przysłowie. Wspomniał również, że Kolegiata to wyjątkowe miejsce, ponieważ tu się modliła Sługa Boża Anna Jenke, której postać zwłaszcza w jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości należy wspomnieć, bo w Jej sercu i umyśle, dzięki szczerej i oddanej modlitwie rodziła się Niepodległa Polska, a poprzez wychowanków szerzyła wartości patriotyczne w rodzinach i szkołach, w harcerstwie. Również Ksiądz Proboszcz w słowie kończącym liturgię wspomniał słowa Anny Jenke: “Bez Matki Bożej nic nie zaczynaj, z Nią wszystko się uda”.

Po Mszy Świętej uczniowie, grono pedagogiczne naszego katolickiego liceum oraz zaproszeni goście przeszli na teren szkoły, gdzie został zasadzony dąb, mający upamiętniać powstanie placówki. Następnie w szkolnym holu odbyła się część oficjalna uroczystości, którą zakończyło wspólne świętowanie – na wszystkich czekał słodki poczęstunek w formie tortu.

Następnie o godz. 9:30 swoją Mszę rozpoczynającą rok szkolny miała SP nr 6, a o godz. 10:30 SP nr 11.