W sobotę w kolegiacie została odprawiona Msza św. dziękczynna z racji 100 rocznicy odzyskania niepodległości, 40-lecia wyboru Jana Pawła II oraz 100–lecia urodzin ks. abpa Ignacego Tokarczuka, z udziałem seniorów, chorych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży doświadczonych trudnym losem oraz wszystkich zatroskanych o potrzebujących pomocy oraz organizujących i świadczących ją na co dzień. Uroczystej liturgii przewodniczył Metropolita Przemyski abp. Adam Szal, w towarzystwie 22 kapłanów.

“W pierwszą sobotę grudnia, przyszliśmy dzisiaj tu do jarosławskiej kolegiaty przed cudowny wizerunek Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, aby z Nią wyśpiewać radosne Magnificat, za wielkie rzeczy, które nam uczynił Bóg…” zaznaczył we wprowadzeniu do Mszy św. proboszcz parafii, ks. prał. Marian Bocho.

W uroczystościach wzięli udział także wojewoda podkarpacki pani Ewa Leniart, samorządowcy, na czele z marszałkami województwa, starostą jarosławskim i burmistrzem miasta.

Zgromadzeniu patronował pan Andrzej Duda prezydent RP, który przesłał dla uczestników uroczystości pozdrowienia oraz flagę narodową, która została umieszczona przy ołtarzu.

Mszę świętą poprzedziła konferencja wygłoszona przez ks. dra Tomasza Picura pt.: „Zaangażowanie Kościoła Przemyskiego w niepodległą Polskę w służbie cierpiącym i doświadczonym przez los”.

 

Homilia wygłoszona przez J.E. Ks. Abpa Adama Szala: