Rekolekcje odbywać się będą w Bieszczadach w ośrodku turystycznym „Uroczysko”
Zwierzyń 19, od 23-07-2019 do 28-07-2019. Na rekolekcje będą przyjmowane osoby zgłoszone w terminie do 20-06-2019, ze względów organizacyjnych prosimy nie czekać ze zgłoszeniem na ostatni moment.

Koszt rekolekcji osoby dorosłej wynosi 410 zł. Dzieci liczymy wg wieku procentowo: 1 rok – 10% ceny, 2 lata – 20%, itd., 10 lat – 100%. Dla rodzin z dziećmi w wieku powyżej 10 lat: 1 dziecko – 410zł, 2 dziecko 360 – zł, 3 dziecko i kolejne – 310zł.

Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłacenie bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł od osoby. Zaliczkę wpłacamy na konto Nr: 47 1140 2004 0000 3902 7858 6471. W tytule proszę wpisać Zwierzyń 2019 oraz swoje imię i nazwisko. Dzieci do lat 10 są zwolnione od wpłaty zaliczki.

Karty zgłoszeniowe, wysyłamy na adres mailowy: zwierzyn2019@gmail.com. Po otrzymaniu zgłoszenia mailowego i wpłacie zaliczki, zespół organizacyjny prześle potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

Koszt rekolekcji nie obejmuje ubezpieczeń.

Ośrodek zapewnia 3 posiłki dziennie i pościel. Pierwszym posiłkiem w dniu przyjazdu będzie kolacja (od 18:00 do 21:00), ostatnim posiłkiem w dniu wyjazdu będzie obiad (około 13:00).

Zakwaterowanie będzie możliwe od godziny 18:00 wg wcześniej przygotowanego planu zakwaterowania (Recepcja w głównym budynku).

W przypadku wystąpienia w ośrodku pokoi/domków o zróżnicowanym standardzie o miejscu zakwaterowania będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Osoby, które nie zakwaterowały się w dniu przyjazdu i nie zgłosiły telefonicznie opóźnienia w przyjeździe będą skreślone z listy uczestników. Przyjęcie na rekolekcje w późniejszym terminie będzie możliwe jedynie w przypadku wolnych miejsc.

Późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie zmienia ceny pobytu (w szczególnych przypadkach, z istotnych powodów i za zgodą organizatorów możliwe jest odstąpienie od tego punktu).

Na rekolekcjach będzie zapewniona opieka nad dziećmi podczas udziału rodziców w konferencjach. Czas wolny dzieci spędzają pod opieką rodziców.

W przypadku specjalnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia, dotyczących np. warunków pobytu, wymaganej diety, niezbędne uwagi należy przesłać z Kartą Zgłoszenia. Zespół w odpowiedzi udzieli informacji.

Osoby posiadające taką możliwość prosimy o zabranie składanych krzesełek turystycznych.

Prosimy o modlitwę. Szczęść Boże!

Karta Zgłoszenia dostępna również na stronach: www.parafiaprzysietnica.pl lub www.kolegiata.przemyska.pl.