Odmawiajcie Różaniec – Maryja zachęca do odmawiania różańca nie tylko swoim udziałem w tej modlitwie, ale także usilnymi prośbami. Podczas wszystkich objawień w Fatimie Matka Boża prosiła dzieci, aby codziennie odmawiały różaniec. Polecała im także intencje, w jakich mają się modlić. Dotyczyły one spraw najważniejszych: pokoju na świecie, rychłego zakończenia wojny, zadośćuczynienia za grzechy i nawrócenia grzeszników. „Módlcie się, módlcie się wiele – prosiła Matka Najświętsza. – Czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, gdyż nie ma nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił”.
Zachęcam poszczególne grupy parafialne do podjęcia przewodniczenia codziennej modlitwie różańcowej, abyśmy jako wspólnota Kościoła odpowiedzieli na prośbę Matki Najświętszej.
Ks. Marian Bocho – proboszcz

1.X. Róża Matki Bożej Saletyńskiej;
2.X. Parafialna Akcja Katolicka;
3.X. Róża Matki Bożej Bolesnej
4.X. Zelatorzy Róż Różańcowych
5.X. Róża Matki Bożej Fatimskiej
6.X. Krąg Biblijny
7.X.; Róża Królowej Różańca Świętego;
8.X. Wspólnota Arka; Ludzie Zboisk
9.X. Róża Matki Bożej Śnieżnej;
10.X. Róża Matki Bożej Gromnicznej;
11.X. Róża św. Brygidy;
12.X. Róża Matki Bożej Królowej Polski;
13.X. Róża św. Anny;
14. X Róża św. Andrzeja Boboli;
15.X. Róża Matki Bożej Kalwaryjskiej
16.X. Wspólnota Żywej Drogi Krzyżowej
17.X. Róża św. Rity; Róża św. Rafała
18.X. Róża Matki Bożej Częstochowskiej;
19.X. Róża Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych;
20.X. Kręgi Domowego Kościoła;
21.X. Róża św. Józefa; Róża św. Antoniego
22.X, Róża św. Jana Pawła II;
23.X. Róża Matki Bożej Wspomożenia Wiernych
24.X. Legion Maryi;
25.X. Caritas, Stowarzyszenie Kulturalno-Wychowawcze; Dzieci ze świetlicy,
26.X. Róża św. Kingi; Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
27.X. Róża św. Faustyny;
28.X. Róża św. Maksymiliana;
29.X. Róża Świętej Rodziny;
30.X. Róża św. Jana XXIII;
31.X. Lektorzy i ministranci, Schola dzieci.