Pierwsza niedziela października w Jarosławskiej Kolegiacie obfitowała w spotkania z wyjątkowymi Gośćmi. Przez całą niedzielę towarzyszyły nam Siostry Szensztackie z Otwocka. S. Kornelia i s. Rafaella zaangażowały się w oprawę liturgii, dzieliły się z nami świadectwem swego życia, przybliżały swój Szensztacki charyzmat i opowiadały o posłudze którą podejmują pracując szczególnie  z rodzinami i kobietami. Siostry przywiozły też ze sobą wizerunek Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, ponieważ członkowie Rodziny Szensztackiej swoją duchowość opierają na Przymierzu Miłości z Maryją. Natomiast na Mszy św. o godz. 11.00 gościliśmy Panią Magdalenę Buczek – założycielkę Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci. Dała ona piękne świadectwo tego jak Pan Bóg działał w Jej życiu i jak wielką moc ma modlitwa różańcowa zanoszona z wiarą do Matki Bożej.