XXVI Niedziela Zwykła – 26.09.2021 r.

Dziękujemy za złożone ofiary na rzecz prowadzonych prac renowacyjnych w naszej kolegiacie. W II niedzielę złożono 9.255,00 zł. na konto i indywidualnie przekazano 2.300,00 zł. Niech Pan nagrodzi dary serca a Królowa Rodzin wyprasza potrzebne łaski. Dzisiaj po Mszy św. zbiórka do puszek na studio radia Fara. W środę po Mszy św. o godz. 8.00 wystawienie Najświętszego …

Dzień Sybiraka – FOTORELACJA

Obowiązkiem każdego Polaka jest pamięć o tych: …co za Polskę, Wiarę i Cześć Narodu oddali swe Życie w Krwawej Golgocie Wschodu (M. Jonkajtys). 17 września w całej Polsce wspominane są losy Polaków zesłanych do syberyjskich łagrów. Uroczyste obchody Dnia Sybiraka w Jarosławiu rozpoczęło złożenie kwiatów i zapalenie znicza na symbolicznej …

Wystawa poświęcona II Wojnie Świetowej w Jarosławskim „KATOLIKU”

Inauguracja nowego roku szkolnego Nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Anny Jenke w Jarosławiu uczestniczyli w ramach inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 w otwarciu wystawy przygotowanej we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie pt. „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939–1941”. …

Spotkania Małżeńskie – rekolekcje dla małżeństw

Rekolekcje dla małżeństw są weekendowymi spotkaniami o charakterze warsztatów zamkniętych. Prowadzone są przez odpowiednio przygotowane pary małżeńskie oraz kapłana, których zadaniem jest wprowadzenie uczestników w tematykę rekolekcji oraz przygotowanie do pracy własnej. Treścią rekolekcji jest dialog pomiędzy mężem a żoną, a celem – coraz lepsze poznanie się, zrozumienie i zbudowanie …