Na zakończenie swojego pobytu w Jarosławskiej Kolegiacie, Ksiądz Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił pierwszą stację ogrodu różańcowego, przedstawiającą św. Jana Pawła II modlącego się na różańcu. Nasz Święty Papież powiedział o modlitwie różańcowej następujące słowa: “Różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. […] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa”. Bierzmy przykład z naszego wielkiego Rodaka i z różańcem w dłoni zawierzajmy wstawiennictwu Maryi naszą codzienność. Nie żałujmy czasu, na modlitewne spacery po naszym Ogrodzie różańcowym.