Od domu Twojego, prosimy Cię Panie racz oddalić zasadzki szatańskie i racz powietrze zaraźliwe w zdrowe zamienić.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste! któryś dla odkupienia świata raczył z Najświętszej Maryi dziewicy się narodzić, w ciele Twoim Najświętszem obrzezać, od Judasza zdrajcy pocałowaniem wydać, powrozami wiązać jako niewinny baranek na zabicie prowadzony dla większego pośmiewiska przed Annaszem, Kajfaszem, Piłatem i Herodem stawić; pozwoliłeś dla naszego zbawienia fałszywem świadkom siebie oskarżyć, ze wzgardą biczami smagać, uplwać, koronować, policzkować, trzciny uderzyć, na twarzy zranić, z sukni dla wstydu obnażyć, ukrzyżować, między łotry policzyć, żółcią i octem poić i włócznią na ostatku bok przebić.
Ty więc Panie i Zbawicielu mój przez te najświętsze męki Twoje, które ja niegodny grzesznik obecnie rozważam i przez Twój najchwalebniejszy krzyż i śmierć, zachowaj to miejsce wraz z mieszkańcami i mnie sługę Twojego, i tych wszystkich, którzy ten znak krzyża Twojego świętego przy sobie nosić będą i modlitwy te nabożnie odmawiać; przez ten krzyż i te niegodne prośby, racz uwolnić Panie lud Twój od morowego powietrza, i wszelkie zdrady i sidła szatańskie racz potargać, a nam pożądane zdrowie i pomyślność racz powrócić. Amen!
Boże! który bywasz przez grzech obrażony, a przez pokutę dajesz się przebłagać, wejrzy łaskawie na pokorne prośby upokorzonego ludu Twojego, i odwróć chłosty gniewu Twego, na które zasłużyliśmy przez grzechy nasze. Amen.
Boże! którego własnością jest litować się i przebaczać, wejrzyj łaskawie na nasze pokorne prośby, a uwolni nas dobrotliwie i wszystkie sługi Twoje od wszystkich więzów grzechowych. Amen.
Wysłuchaj Boże jęki i prośby nasze, którzy Cię błagamy w upokorzeniu a przebacz nam grzechy które opłakujemy, abyśmy otrzymawszy przebaczenie od Ciebie, mogli pokój sumienia odzyskać. Amen.