W związku zaistniałą sytuacją i podanymi dzisiaj nowymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi uczestnictwa wiernych w wydarzeniach o charakterze religijnym informujemy:
• W dni powszednie we Mszach Świętych o godz. 6.30, 7.15 i 8.00 mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły intencję mszalną w liczbie do 5 osób.
• Na Mszy Świętej o godz. 18.00, gdzie intencji zazwyczaj jest 3, prosimy aby w tych Mszach uczestniczyło po jednej osobie z zamówionych intencji.
• W niedziele na wszystkich Mszach Świętych obowiązywać będą zasady podane powyżej.
• W Mszach Świętych obrzędowych (tj. pogrzeby i chrzty) oraz Adoracjach Najświętszego Sakramentu może uczestniczyć do 5 osób.
• Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odbywać się będą wyłącznie przy udziale kapłanów, dla wiernych będą one transmitowane w piątek o godz. 17.30 i w niedzielę o godz. 17.00.                                                                                                                                                                 • W Pierwszy piątek miesiąca nie będzie odwiedzin chorych, tylko w wypadku zagrożenia życia.
• Możliwość skorzystania ze spowiedzi św. po telefonicznym umówieniu się z księdzem dyżurującym w danym dniu, pod numerem tel. 609 734 183.
Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń i zrozumienie. W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji zachęcamy do modlitewnej łączności, przyjmowania Komunii Świętej Duchowej oraz pozostanie w domach, co będzie przejawem miłości bliźniego i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Ponadto bardzo prosimy o przekazanie tej informacji innym, którzy nie mają dostępu do Internetu, w szczególności chodzi nam o osoby starsze i chore.                                  

                                                                                           Ks. Proboszcz z Kolegium Wikariuszy