Pragniemy serdecznie zaprosić wszystkich parafian do udziału w 33 – dniowych rekolekcjach przygotowujących do aktu całkowitego oddania się Panu Jezusowi przez Maryję. W ostatnim roku w Archidiecezji Poznańskiej w około 100 parafiach przeprowadzono owe rekolekcje, w każdej parafii do udziału w tych rekolekcjach odpowiedziało od kilkudziesięciu do nawet kilkuset osób, w tym wiele rodzin oraz małżeństw z dziećmi.
Parafie, które zorganizowały te rekolekcje, doświadczyły duchowego odrodzenia, którego wyrazem jest liczniejszy udział w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz powstanie wielu inicjatyw, w których osoby świeckie angażują się w służbę w parafii czy diecezji.
Dlaczego warto wziąć udział w tych rekolekcjach:
1) Ta forma rekolekcji przynosi wiele owoców, zarówno w osobistym życiu duchowym i rodzinnym parafian, jak i w życiu całej parafii.
2) W osobach oddanych Matce Bożej rozwijają się w sposób szczególny:
– głębokie nabożeństwo do Eucharystii, które przejawia się w częstym uczestnictwie we Mszy świętej oraz pragnieniu nawiedzenia i adorowania Najświętszego Sakramentu
– charyzmat miłości do Kościoła i do kapłanów, który wyraża się w różnych, konkretnych formach zaangażowania i wsparcia;
– pragnienie konkretnej służby zarówno w rodzinie, jaki i w parafii
– duch modlitwy, umartwienia i wynagrodzenia.
O szczegółach rekolekcji i sposobie w nich uczestnictwa, będziemy informować na stronie internetowej oraz na ogłoszeniach parafialnych.
Planowany termin rozpoczęcia to listopad a zakończenie 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Zachęcamy i bardzo prosimy o modlitwę w tej intencji.