W sobotni wieczór 12 września, we wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi na wieczornej Mszy Świętej spotkały się osoby noszące imię Matki Bożej: Marie, Marianny i Mariani. Mszy Świętej przewodniczył nasz Ksiądz Proboszcz Marian, koncelebrował również ks. Marian Szumigraj. Ksiądz Proboszcz w homilii wyjaśniał znaczenie Imienia Maryi, wspomniał tradycje związane z nadawaniem tego imienia i wspomniał znaczenie jakie niosła ze sobą ta praktyka:  “Wierzono bowiem, że w ten sposób przez nadanie tego świętego imienia uczci się Matkę Bożą i zyska się Jej przemożną opiekę”.

Na końcu kaznodzieja zachęcał zebranych imienników Matki Bożej: “Dziękując dziś za dar i zaszczyt noszenia imienia Matki Pana – Maryi – umiłowanej przez Boga prośmy za Jej wstawiennictwem, abyśmy odkrywali tę miłość Bożą i w niej wzrastali. Abyśmy nosząc Jej imię naśladowali Ją w życiu i tak oddali Jej cześć najgłębszą a zarazem wypraszali dla siebie i bliskich opiekę i łaski potrzebne.”

Wszystkim Mariom, Mariannom i Marianom życzymy szczególnej opieki Matki Bożej Śnieżnej i zapraszamy na przyszłoroczne spotkanie do Kolegiaty.