Metropolita Przemyski Abp Adam Szal
zaprasza wszystkich wiernych, kapłanów, siostry i braci zakonnych na coroczną Pielgrzymkę Róż Żywego Różańca,
która odbędzie się 10 października 2020 r. (w sobotę)

Różaniec lekarstwem dla uleczenia otwartych ran zadanych Kościołowi.
W obecnym roku ze względu na obostrzenia pielgrzymka odbędzie się do różnych miejsc kultu Matki Bożej w naszej Archidiecezji. W związku z tym Kolegiata Jarosławska z jaśniejącym łaskawością Obrazem Matki Bożej Śnieżnej – Królowej Rodzin serdecznie zaprasza wiernych z dekanatów Jarosław I i Jarosław III do uczestnictwa w tym wydarzeniu wiary.

Spotkanie odbędzie się według poniższego planu:
• 9.30 – Przywitanie Pielgrzymów
• 9.50 – Zawiązanie wspólnoty
• 10.20 – Przerwa
• 10.40 – Katecheza formacyjna
• 11.15 – Różaniec w łączności z Metropolitą Przemyskim
• 11. 30 – MSZA ŚWIĘTA
• Modlitwa różańcowa z rozważaniami

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Bożej do wspólnej modlitwy w naszej Kolegiacie.
Duszpasterze Kolegiaty Jarosławskiej