OTO IMIONA PASTERZY DUSZ, KTÓRZY W TYM KOŚCIELE BOGU ZA NAS BEZKRWAWĄ OFIARĘ SKŁADALI, W IMIĘ CHRYSTUSA GRZECHY NAM ODPUSZCZALI, SIEJBĄ SŁOWA KRÓLESTWO BOŻE WŚRÓD NAS KRZEWILI…


  Księża Proboszczowie i Prepozyci Kolegiaty Jarosławskiej

 • Ks. Piotr, proboszcz czwartej ćwierci XIV w.
 • Ks. Maciej, proboszcz pierwszej połowy XV w.
 • Ks. Bartłomiej z Rohatyna, proboszcz ok. połowy XV w.
 • Ks. Mikołaj z Korczyna, proboszcz w II połowie XV w.
 • Ks. Tomasz z Drohobycza, proboszcz przełom XV i XVI w.
 • Ks. Jakub z Kościana, proboszcz I ćwierć XVI w.
 • Ks. Andrzej z Żydaczowa, proboszcz i prepozyt I poł. XVI w.
 • Ks. Piotr Starzechowski, proboszcz i prepozyt od ok. połowy XVI w.
 • Ks. Albert z Włocławka, proboszcz i prepozyt w latach 1555-1571.
 • Ks. Jan Ostrowski, proboszcz i prepozyt w latach 1571-1581.
 • Ks. Melchior Piotrkowczyk, proboszcz i prepozyt w latach 1581-1600.
 • Ks. Paweł Zajączkowski, proboszcz i prepozyt w latach 1600-1619.
 • Ks. Marcin Conuati, proboszcz i prepozyt w latach 1619-1623.
 • Ks. Łukasz Rafałowicz, proboszcz i prepozyt w latach 1623-1639.
 • Ks. Jan Grębiński, proboszcz i prepozyt w latach 1639-1644.
 • Ks. Piotr Zakrzewski, proboszcz i prepozyt w latach 1644-1656.
 • Ks. Tomasz Canavesi, proboszcz i prepozyt w latach 1657-1659.
 • Ks. Andrzej Kłopocki, proboszcz i prepozyt w latach 1660-1663.
 • Ks. Gabriel Zajączkowski, proboszcz i prepozyt w latach 1663-1677.
 • Kosmus Brunetti, proboszcz i prepozyt w latach 1678-1679.
 • Ks. Andrzej Chryzostom Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1679-1696.
 • Ks. Ludwik Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1696-1699.
 • Ks. Marcin Załuski, proboszcz i prepozyt w latach 1699-1702.
 • Ks. Jan P. Gomoliński, proboszcz i prepozyt w latach 1703-1714.
 • Ks. Aleksander A. Fredro, proboszcz i prepozyt w latach 1714-1734.
 • Ks. Wacław H. Sierakowski, proboszcz i prepozyt w latach 1735-1780.
 • Ks. Mikołaj Morski, proboszcz i prepozyt w latach 1781-1783.
 • Ks. Ludwik Hoszowski, proboszcz i prepozyt w latach 1784-1802.
 • ks. Franciszek Siarczyński, proboszcz w latach 1803-1826.
 • Ks. Rafał Krajewski, administrator parafii w latach 1828-1830.
 • Ks. Jakub Waydowicz, proboszcz w latach od 10 I 1830-13 XII 1850.
 • Ks. Antoni Żelazny, proboszcz w latach od 19 IV 1851-20 XI 1866.
 • Ks. Tomasz Olexiński, proboszcz w latach od 9 IX 1866-13 XI 1907.
 • Ks. Stefan Fus, proboszcz w latach od 18 II 1908-1 I 1923.
 • Ks. Zygmunt F. Męski, proboszcz w latach od 1 VI 1923-18 II 1935.
 • Ks. Władysław Opaliński, proboszcz w latach 10 VII 1935-26 IX 1966.
 • Ks. Bronisław Fila, proboszcz w latach 1966-1986.
 • Ks. Aleksander Kustra, proboszcz w latach 1986-2006.