Jak przezyć Wieli Tydzień i Święta w czasie Pandemii??

Wielu z nas przeżywa boleśnie fakt, że w związku zaistniałą sytuacją i rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa nie będzie mogło uczestniczyć w obchodach Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych. Doskonale czujemy, że przeżywanie Misteriów męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przed ekranem telewizora czy komputera “to nie to samo”. Cóż jednak zrobić, gdy …

Nowy Biskup Pomocniczy w Archidiecezji Przemyskiej

„Ojciec Święty Franciszek w dniu 3 kwietnia 2020 r. mianował Księdza Prałata Krzysztofa Chudzio, proboszcza parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasie­nicy Rosielnej biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Marazane. Przyjmujemy decyzję Ojca Świętego z wdzięcznością i radością. Cieszymy się, że w osobie Biskupa Nominata Archidiecezja otrzymuje Pasterza, …

KOMUNIKAT: Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

  • prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie;
  • w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe;
  • dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;
  • zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać.

                                                                                       Bp Adam Bałabuch
                                                                                       Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego
                                                                                        i Dyscypliny Sakramentów KEP

Maryja naszym ocaleniem

Wielki Post 2020 roku dostarczył nam dni, jakich moje pokolenie jeszcze nie przeżyło… Ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, w związku z czym zapadły decyzje o odwołaniu imprez masowych, zamknięto szkoły, przedszkola, a także ograniczono udział wiernych w nabożeństwach i Mszy św. Można powiedzieć, że świat, w tym także naszą Ojczyznę ogarnęły …