Zakończona renowacja polichromii przy chórze kościoła

Przebieg Prac konserwatorskich Prace rozpoczęto od czyszczenia polichromii. W fazie wstępnej czyszczenia używano szczotek, pędzli i odkurzaczy, później niektóre partie malowidła czyszczone były również na mokro. Przemalowania na polichromii usuwano mechanicznie, a także chemicznie. Po oczyszczeniu polichromii i usunięciu wtórnych nawarstwień przystąpiono do wzmacniania tynków i utrwalenia osłabionej warstwy malarskiej. …