Zakończenie pierwszego etapu prac konserwatorskich środkowej części sklepienia

7 grudnia dobiegł końca pierwszy etap prac konserwatorskich na środkowej części sklepienia w naszej Kolegiacie. W tym dniu odbył się odbiór tych prac przez komisję złożoną z przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, księdza Proboszcza, przedstawicieli parafii oraz wykonawców prac- państwa Kazimiery i Kazimierza Wajdów- którzy nadają pierwotny blask polichromii …

Prace konserwatorskie w Kolegiacie

Od wakacji trwają prace konserwatorskie na środkowej cześć sklepienia naszej Kolegiaty. W tym roku prace obejmują zgodnie z projektem tylko połowę tej części sklepienia (tj. 120 metrów kwadratowych malowideł), a dokładnie renowację wizerunków świętych Wojciecha i Stanisława i otoczenia. Praca prowadzą niezmordowani Państwo Wajdowie z Haczowa. W przyszłym roku realizowana …

Zakończona renowacja polichromii przy chórze kościoła

Przebieg Prac konserwatorskich Prace rozpoczęto od czyszczenia polichromii. W fazie wstępnej czyszczenia używano szczotek, pędzli i odkurzaczy, później niektóre partie malowidła czyszczone były również na mokro. Przemalowania na polichromii usuwano mechanicznie, a także chemicznie. Po oczyszczeniu polichromii i usunięciu wtórnych nawarstwień przystąpiono do wzmacniania tynków i utrwalenia osłabionej warstwy malarskiej. …