Proboszcz Parafii

ks. prał. Marian Bocho

Odpowiedzialny za:

– Rada parafialna
– Akcja Katolicka
– Róże żywego różańca
– Caritas parafialny
– Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania klas VII
– Wspólnota modlitewna „Ludzie Zboisk”
– Stowarzyszenie Kulturalno – Wychowawcze im. Ks. Piotra Skargi
– Świetlica Socjoterapeutyczna im. Anny Jenke
– Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke
– Stowarzyszenie Miłośników Miasta Jarosławia
– Zarząd Sybiraków Oddział w Jarosławiu
– Diecezjalne Duszpasterstwo Samorządowców
– Drużyny ZHR w Jarosławiu:
– 1 Jarosławska Drużyna Harcerzy „POŚCIG” im. Króla Jana III Sobieskiego
– 1 Jarosławska Gromada Zuchów „Strażnicy Wygasłych Korytarzy”
– 13 Jarosławska Drużyna Wędrowników „SAGITTARIUS”

Wikariusze

ks. Marian Szumigraj

Odpowiedzialny za:

– Msze św. i spowiedź w kościele św. Ducha
– Kancelaria parafialna
– Przygotowanie narzeczonych do sakramentu małżeństwa
– Wspólnota osób niepełnosprawnych ARKA
– Kapelan Schroniska dla kobiet św. Brata Alberta (ul. Jasna 4)
– Wspólnota św. Michała Archanioła

ks. Łukasz Buczek

Odpowiedzialny za:

– Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu
– Katecheza w Publicznym Gimnazjum nr 3
– Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania klas VIII
– Duszpasterstwo nauczycieli
– Zakład opiekuńczo – wychowawczy Sióstr Służebniczek NMP

ks. Krystian Koś

Odpowiedzialny za:

– Katecheza w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących
– Katecheza w Zespole Szkół Plastycznych
– Krąg Biblijny
– Obowiązki seniora kolegium wikariuszy

ks. Marek Demski

Odpowiedzialny za:

– Katecheza w Szkole Podstawowej nr 6
– Katecheza w Szkole Podstawowej nr 4
– Przygotowanie do sakramentu I Komunii świętej
– Liturgiczna Służba Ołtarza
– Legion Maryi
– Radakcja gazetki parafialnej „W Cieniu Kolegiaty”
– Stowarzyszenie Przewodników Miasta Jarosławia

ks. Łukasz Majchrowski

Odpowiedzialny za:

– Katecheza w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych
– Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania klas III gimnazjum
– Kręgi Domowego Kościoła
– Chór parafialny

ks. Michał Deryło

Odpowiedzialny za:

– Katecheza w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
– Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania klas VI
– Duszpasterstwo młodzieży
– Strona internetowa parafii