Po niemal 8 latach oczekiwań i przygotowań, 2 sierpnia mieszkańcy miasta oraz przybyli  pielgrzymi przeżywali na jarosławskim Rynku podniosłą uroczystość. Ks. abp Józef Michalik ukoronował „jaśniejący łaskawością” wizerunek Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin z miejscowej Kolegiaty. Uczynił to w pierwszą sobotę miesiąca a zarazem święto Matki Bożej Anielskiej.

 

Mszę św. pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego koncelebrowali:  abp Edward Nowak z Rzymu, abp Wacław Depo z Częstochowy, biskupi: Kazimierz Górny i Edward Białogłowski z Rzeszowa, Edward Frankowski z Sandomierza oraz Adam Szal i Stanisław Jamrozek z Przemyśla. Wraz z nimi modliło się około 200 księży na czele z infułatami: ks. Józefem Sądejem, Stanisławem Macem oraz Wiesławem Szurkiem. W uroczystości wzięli udział kanonicy kapituł archikatedralnej i jarosławskiej, przeworskiej, brzozowskiej i krośnieńskiej, a także katedralnej z Rzeszowa. Obecnością swą zaszczycili jezuici z ojcem prowincjałem Wojciechem Ziółkiem. Uroczystość uświetniły: Kompania Wojska Polskiego i Straży Pożarnej, poczty sztandarowe oraz orkiestry z Jarosławia i  Łopuszki Wielkiej. Mszę św. poprzedziło specjalne nabożeństwo oczekiwania pod przewodnictwem ks. Jana Smoły, który od 27 lipca prowadził w Kolegiacie duchowe przygotowanie wiernych do  uroczystości koronacji. O godz. 11 ze świątyni wyruszyła procesja z Obrazem Matki Bożej Śnieżnej na Rynek, do specjalnie zbudowanego ołtarza, w miejscu dawnej siedziby Kolegiaty. Podczas homilii ks. abp Józef Michalik przedstawił wzorzec chrześcijańskiej rodziny. Ma być ona pełna miłości, dobrego przykładu, modlitwy, wsparcia, zrozumienia oraz cierpliwości. W takiej rodzinie nie zabraknie miejsca dla człowieka chorego, starszego, poranionego duchowo.   – Nie możemy się ugiąć przed zakusami szatana i ludzi złej woli, którzy w dzisiejszych czasach próbują zburzyć Bożą wizję rodziny. (…) Uczyńcie wasze rodziny bastionem modlitwy i rozmowy. Łaska Boża dopełni reszty – apelował Metropolita.

Po akcie koronacji proboszcz jarosławskiej Kolegiaty, ks. Marian Bocho, zawierzył wszystkich Matce Bożej Śnieżnej. – Uroczystą koronacją (…) chcemy podziękować Maryi za Jej opiekę nad nami, za łaski udzielone postępującym po sobie kolejnym pokoleniom i chcemy się modlić, aby Maryja w tym Obrazie była dalej dla Jarosławia, tak jak w Rzymie dla Wiecznego MiastaMatką Bożą Wybawicielką, Matką Bożą Ocalenia i Opiekunką naszą, aby była ocaleniem dla naszych rodzin – podkreślił. Po Eucharystii wierni ruszyli procesyjnie do świątyni. Święty wizerunek niosły osoby reprezentujące różne stany.

Następnego dnia ks. abp Edward Nowak odprawił w Kolegiacie Mszę św. dziękczynną za dar koronacji,  a 5 sierpnia, w dzień Matki Bożej Śnieżnej, sumie odpustowej przewodniczył ks. bp Adam Szal.

Obraz z jarosławskiej Kolegiaty jest kopią rzymskiego wizerunku. Do Jarosławia trafił w XVI wieku z inicjatywy jezuity, św. Franciszka Borgiasza. 31 grudnia 2006 r. abp J. Michalik nadał Matce Najświętszej z kolegiackiego wizerunku tytuł Królowej Rodzin. Tak rozpoczęły się starania o koronację , a dzień 5 sierpnia stał się parafialnym świętem. Wierni z radością oczekiwali na ukoronowanie Matki Bożej i Jej Syna, składając dary duchowe oraz materialne. 21 maja na Placu Świętego Piotra Papież Franciszek poświęcił korony dla Jarosławskiej Patronki Rodzin.