Zarządzenie Metropolity Przemyskiego z 25 marca 2020 r.

                                                                                Przemyśl, 25 marca 2020 r., L.dz. 462/021/2020 Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie! W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych, którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w …

WAŻNE: Nowe zasady uczetsnictwa w Mszach Świętych

W związku zaistniałą sytuacją i podanymi dzisiaj nowymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi uczestnictwa wiernych w wydarzeniach o charakterze religijnym informujemy:• W dni powszednie we Mszach Świętych o godz. 6.30, 7.15 i 8.00 mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły intencję mszalną w liczbie do 5 osób.• Na Mszy Świętej o …