Kronika pielgrzymek do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin

Z Kroniki Pielgrzymów 2017

 1. 01.2017 – NSZZ „Solidarność” – Msza św., spotkanie opłatkowe z udziałem władz samorządowych miasta i powiatu z przewodniczącym Szymonem Wawrzyszko.
 2. 01.2017 – Koło Sybiraków u stóp Matki Bożej Śnieżnej. Mszą św. rozpoczęło spotkanie opłatkowe.
 3. 01.2017 – przybył Chór Szkoły Muzycznej, śpiewając pieśni Bożonarodzeniowe, oddał cześć Bożej Rodzicielce.
 4. 02.2017 – Grupa 8 osobowa z różnych stron Polski przebywająca w Radawie na kuracji pod przewodnictwem Piotra Prymona, nie tylko zwiedzała kolegiatę, ale oddała hołd Matce Bożej kolegiackiej.
 5. 02.2017 – pod przewodnictwem ks. Franciszka Rząsy, który odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie, odbyło się spotkanie dla wdów i wdowców oraz osób starszych.
 6. 03.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli przedstawiciele JKS, modlili się o boże błogosławieństwo i prosili swoją patronkę Królową Rodzin, o pomoc w nowym sezonie sportowym. Modlitwie przewodniczył ks. Artur Grzęda nasz rodak, a zarazem duchowy opiekun klubu.
 7. 03.2017 – na nowennę przybyli zawodnicy Jarosławskiego Związku Piłki Nożnej ze swoimi prezesami oraz trenerami. W ich intencji, a także za krajową reprezentację, została odprawiona Msza św.
 8. 03.2017 – Ruch Światło – Życie okręg jarosławski pielgrzymował do Matki Królowej Rodzin. Tu został powołany nowy krąg Domowego Kościoła. Mszy św. przewodniczył ks. Bartłomiej Zakrzewski.
 9. 03.2017 – do kolegiaty na adorację i z hołdem Matce Bożej Królowej Rodzin przybyli kuracjusze z Radawy. Grupie przewodniczył Piotr Prymon.
 10. 04.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli młodzi pielgrzymi, uczestnicy rekolekcji wielkopostnych, którym przewodniczył ks. Andrzej Bienia. Na zakończenie rekolekcji ks. Proboszcz zawierzył młodzież, los ziarna zasianego w serca podczas rekolekcji, aby przyniosło obfity owoc.
 11. 04.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła grupa młodzieży ze swoim wychowawcą, pielgrzymując szlakiem Anny Jenke. Po Mszy św. ks. Proboszcz zawierzył ich oraz ich rodziny Królowej Rodzin.
 12. 04.2017 – u stóp Matki Bożej Królowej Rodzin modliła się młodzież maturalna wraz ze swoimi nauczycielami i katechetami uczestnicząc w Eucharystii, zawierzając zbliżające się egzaminy maturalne oraz wybór dalszej drogi życiowej.
 13. 04.2017 – do sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła grupa turystyczna, (50 osób) z jarosławskim przewodnikiem.
 14. 04.2017 – 12 osobowa grupa z USA oddała swoje sprawy rodzinne Matce Bożej Królowej Rodzin.
 15. 04.2017 – Matce Bożej królującej w jarosławskiej kolegiacie hołd oddali pielgrzymi z Krakowa reprezentujący Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy. Następnego dnia, w niedzielę uczestniczyli we Mszy św.
 16. 05.2017 – pielgrzymi z Lubska z Diecezji Gorzowsko – Zielonogórskiej – w liczbie 55 osób, ze swoim proboszczem ks. Władysławem Tasiorem zawierzyli siebie, swoje rodziny i parafię Matce Bożej Królowej Rodzin.  O historii kolegiaty i obrazu, jego kulcie opowiadał ks. Marian Bocho.
 17. 05.2017 – 13 maja, w 100-tną rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie, do Matki Bożej w kolegiacie pielgrzymowali diabetycy z Podkarpacia. Powitanie pielgrzymów, prelekcja na temat choroby cukrzycowej, procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej z różańcem, koncert maryjny oraz Msza św. z zawierzeniem Matce Bożej – Jej Niepokalanemu Sercu, złożyły się na wspólny czas modlitwy.
 18. 05.2017 – przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Rodzin, kapłani święceni w 2017 r. dziękowali za sakrament kapłaństwa, za 10-letnią drogę kapłańskiego życia i posługi. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. prof. Wacław Siwak.
 19. 05.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli jako pielgrzymi uczestnicy Marszu za Życiem i Rodziną. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. osób – kapłani, siostry zakonne i wierni. W kolegiacie jedna z rodzin dokonała aktu zawierzenia rodzin Matce Bożej Królowej Rodzin.
 20. 05.2017 – w święto Nawiedzenia N.M.P. do Matki Bożej przybyły dzieci ze szkoły podstawowej od Sióstr Niepokalanek. Tu powierzyły siebie i swoje rodziny. Każde dziecko zostało indywidualnie pobłogosławione przez ks. Proboszcza. Animatorką spotkania u Matki Bożej była siostra Imelda.
 21. 06.2017 – w 30. lecie matury w Technikum Drogowo-Geodezyjnym, przybyli absolwenci do Matki Bożej Królowej Rodzin w duchu wdzięczności. Mszy św. przewodniczył ks. Jarek Superson z Krakowa, a kazanie wygłosił ks. Zdzisław Babiarz.
 22. 06.2017 – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Matce Bożej Królowej Rodzin oddała cześć 10 osobowa grupa Sióstr Dominikanek.
 23. 06.2017 – w święto Matki Kościoła we Mszy św. uczestniczył chór „Adoremus”, który zapewnił oprawę muzyczną. Końcowym akordem modlitewnego spotkania była pieśń „Ave Maryja Śnieżna Pani” w ich wykonaniu.
 24. 06.2017 – Matce Bożej Królowej Rodzin oddali hołd pielgrzymi z Archidiecezji warszawskiej, z parafii  Świętej Trójcy z Lipia (46 osób), wraz ze swoim proboszczem ks. Ewarystem Tomasiewicz.
 25. 06.2017 – do Matki Bożej przybyła pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych z Niebocka ze swoim duszpasterzem ks. Edwardem Stępniem.
 26. 06.2017 – grupa turystyczna z Torunia nawiedziła kolegiatę i oddała cześć Królowej Rodzin.
 27. 06.2017 – pielgrzymi ze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (43 osoby) zawierzyli swoje rodziny oraz Stowarzyszenia Królowej Rodzin. Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Majchrowski z udziałem opiekuna grupy ks. Waldemarem Murdzkiem. W zawierzeniu uczestniczyli pielgrzymi indywidualni z Opola, Białej Podlaskiej i Pomorza.
 28. 06.2017 – Matce Bożej w cudownym wizerunku Królowej Rodzin oddała pokłon 6 osobowa wspólnota duszpasterstwa „Sala na górze” z Krakowa.
 29. 06.2017 – do kolegiaty przed tron Matki Bożej Królowej Rodzin zawitała 50 osobowa grupa pielgrzymów z Kalisza.                                                                                             W tym dniu w nowennie wzięło udział małżeństwo z Sieniawy k. Rymanowa w intencji    o dar potomstwa oraz wierni z USA.
 30. 06.2017 – Matce Bożej oddała cześć 50-osobowa grupa turystów z Torunia. W tym dniu Matce Bożej powierzyło się też małżeństwo z Warszawy.
 31. 06.2017 – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przed tronem Najświętszej Maryi Królowej Rodzin zgromadził się 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu, aby świętować patronalny dzień. Liturgii przewodniczył ks. prof. Stanisław Nabywaniec, kazanie wygłosił kapelan garnizonu ks. major Marcin Kwiatkowski, w koncelebrze uczestniczyli: ks. pułkownik Tomasz Skupień, ks. kapitan Grzegorz Bechta, ks. porucznik Grzegorz Lach, ks. pułkownik Władysław Kozicki – delegat bpa polowego.                      W godzinach popołudniowych 4 osobowa grupa architektów z Krakowa modliła się przed cudownym obrazem Matki Bożej.
 32. 06.2017 – w święto Niepokalanego Serca NMP, do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła 55 osobowa grupa pielgrzymów z Nowej Huty z Krakowa. Tu uczestniczyła we Mszy św. odprawionej przez ks. Dariusza Czaję – duchowego opiekuna grupy, na zakończenie pielgrzymi zawierzyli siebie i rodziny Królowej Rodzin. W tym dniu w rannej Mszy św. uczestniczyły pątniczki z Żywca.
 33. 07.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin z racji 60. rocznicy matury, z dziękczynieniem przybyli uczniowie z „Budowlanki”. Uczestniczyli w Eucharystii, a  po Mszy św. zawierzyli siebie i swoje rodziny Królowej  Rodzin.
 34. 07.2017 – w dzień Matki Bożej Szkaplerznej w kolegiacie modlitwę podjęło wojsko, następnie na placu Rynku złożono przysięgę wojskową.
 35. 07.2017 – kolegiatę odwiedziła i Matce Bożej oddała cześć 16 osobowa grupa z Gliwic oraz 2 osoby z Łodzi.
 36. 07.2017 – do kolegiaty przybyła z diecezji łódzkiej Oaza Domowego Kościoła (53 osoby), przeżywająca rekolekcje III stopnia. Po zapoznaniu się z historią kolegiaty oraz kultu Matki Bożej Królowej Rodzin odprawili Mszę św. pod przewodnictwem ks. Bogumiła i odmówili różaniec. W tym dniu kolegiatę nawiedzili również pielgrzymi z Gdańska (3 osoby), z Poznania (3 osoby), z Łodzi (4 osoby), oraz dwaj księża z Ukrainy.
 37. 07.2017 – 16 osobowa grupa z Francji i Szwajcarii modliła się u stóp Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. W tym dniu modliło się też 6 osób z Jeleniej Góry.
 38. 07.2017 – 31 osobowa grupa młodzieżowa z Węgier, Czech i Polski – obóz integracyjny – odwiedziła kolegiatę, oddając cześć Matce Bożej Królowej Rodzin. W tym dniu modlili się też przyjezdni z Wałbrzycha i Tomaszowa Lubelskiego.
 39. 07.2017 – 60 osób z Bielska Białej wraz ze swoim duszpasterzem przybyło do kolegiaty, aby oddać hołd Patronce Rodzin. Aktu zawierzenia dokonał ks. Proboszcz, a historię obrazu i kultu opowiedziała Joanna Kociuba.
 40. 07.2017 – 8 osób nawiedziło kolegiatę, w tym 2 księży salezjanów z Konina i Szczecina, zawierzyli swoje rodziny Maryi Najświętszej Królowej Rodzin.
 41. 07.2017 – w ramach przeżywania rekolekcji III stopnia, do Matki Bożej Śnieżnej przybyła młodzież ze swoim moderatorem z Warszawy – Pragi, aby tu zawierzyć Maryi swoje duchowe postanowienia.
 42. 07.2017 – jako pielgrzym przybył do Królowej Rodzin ks. Stefan Ceberek, znany solista, kapłan diecezji łomżyńskiej. Na modlitewne spotkanie, podczas którego śpiewał pieśni, w których jest jego serce i wiara i miłość i nadzieja, oprócz mieszkańców Jarosławia przybyli pielgrzymi z Sokołowa, Ropczyc, Mielca, Dębicy, Rzeszowa, Łańcuta i Przemyśla. Ks. Stefan zakończył koncert pieśnią:.. na rodziny niech spłyną potoki twych łask…
 43. 08.2017 – w uroczystość odpustową Mszy św. przewodniczył abp Adam Szal, on też wygłosił kazanie, w koncelebrze wzięło udział 30 kapłanów, obecni byli także kapłani z jarosławskiej kapituły, wśród rozpoznanych pielgrzymów byli przyjezdni z Warszawy, z Sanoka, z Łańcuta, Rzeszowa, Tarnowa.
 44. 08.2017 – do kolegiaty przybyła grupa rekolekcyjna (52 osoby) z Warszawy – Pragi, przeżywająca w Przemyślu III stopień rekolekcji oazowych. Tutaj ks. Kamil moderator odprawił Mszę św., a ks. Proboszcz wprowadził przybyłych w dzieje kultu Matki Bożej Śnieżnej. Był to dla nich szczególny dzień, gdyż w tym dniu uczestnicy rekolekcji realizując program, przenosili się duchowo do Rzymu do Bazyli Santa Maria Maggiore. Ponadto w tym dniu przed cudowny obraz matki Bożej przybyli turyści z Poznania (6 osób).
 45. 08.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin królującej w kolegiacie, z modlitwą w sercu przybyła 100 osobowa (2 autokary) grupa turystyczna z Bielsko – Białej, ponadto byli też turyści z Opola, Bydgoszczy i Sanoka.
 46. 08.2017 – Matce Bożej Królowej Rodzin zawierzyła się grupa oazowa dzieci Bożych z Helusza wraz z moderatorami – ks. Romanem Kocajem i Maciejem Ruszlem. Ponadto modliło się małżeństwo z Poznania z synem – księdzem pracującym w Warszawie.
 47. 08.2017 – w Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P., do kolegiaty przed Jej cudowny wizerunek, przybył 14 Dywizjon Samobieżny ze swoimi dowódcami, z parlamentarzystami oraz przedstawicielami samorządu terytorialnego. Mszy św. przewodniczył ks. Grzegorz Łach, a kazanie wygłosił ks. Marcin Kwiatkowski.
 48. 08.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin na wspólną modlitwę przybyła 45osobowa grupa z Poznania ze swoim duszpasterzem, ks. Janem Chrzanowskim.
 49. 21-26.08.2017 – Uczestnicy Festiwalu Muzyki Dawnej codziennie uczestniczyli we Mszy św. odprawianych przez ks. Stanisława Tokarza oraz odprawiali gregoriańskie nieszpory ku czci N. M. Panny.
 50. 08.2017 – do sanktuarium przybyła grupa 15 osobowa kuracjuszy z Radawy, która podjęła osobistą adorację Najświętszego Sakramentu, o dziejach obrazu i jego kultu opowiedziała Joanna Kociuba. Pielgrzymami dnia byli ponadto wierni z Warszawy, z Odessy z Ukrainy, i z Babicy.
 51. 09.2017 – Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia rozpoczęło kolejny rok działalności od Mszy św., zawierzając Maryi Królowej Rodzin swoją społeczną pracę.
 52. 09.2017 – w święto Narodzenia NMP do kolegiaty przybyła 50 osobowa pielgrzymka ze Świebodzina. O sanktuarium opowiedział p. Jerzy Czechowicz, a ks. Proboszcz dokonał aktu poświęcenia obecnych oraz ich rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym dniu modlili się również wierni z Wieliczki, Sanoka, Przemyśla.
 53. 09.2017 – we wspomnienie Imienia Maryi – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli noszący imię Maria, Marianna i Marian. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Marian Rajchel, a w koncelebrze byli ks. Marian Nabrzyski, ks. Marian Szumigraj i ks. Marian Bocho, księża pracujący w Jarosławiu. Po Mszy św. została odmówiona Litania do Imienia Maryi.
 54. 09.2017 – dzień skupienia, rozpoczęcie duszpasterskiego roku formacji Domowego Kościoła. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Franków Jan, w koncelebrze wzięło udział ośmiu księży moderatorów.
 55. 09.2017 – Sybiracy u stóp Matki Bożej przeżywali Dzień Sybiraka. Mszy św. przewodniczył ks. A. Surowiec, w koncelebrze wzięli udział: ks. Jan Jagustyn, Ks. Marcin z Przemyśla oraz ks. Marian Bocho, który wygłosił kazanie.
 56. 09.2017 – 13 osobowa grupa pielgrzymów przybyła z Radawy, z Ośrodka O. Pio. Po adoracji Najświętszego Sakramentu i modlitwie do Matki Bożej zapoznali się z historią kolegiaty i Obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin.
 57. 09.2017 – maturzyści z 1967 po 50 latach dziękowali za egzaminy. Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Buczek , zawierzył ich Matce Bożej.
 58. 09.2017 – Archidiecezjalna Pielgrzymka Róż Różańcowych. Około 4 tys. pielgrzymów różańcowych modliło się przy doczesnych szczątkach sługi Bożej Anny Jenke, następnie przybyli w procesji na pl. Ks. Skargi, gdzie Mszy św. koncelebrowanej przez stu kapłanów przewodniczył abp Adam Szal, który wygłosił kazanie. Konferencję wygłosili ks. Marian Bocho i ks. Jan Smoła.
 59. 10.2017 – do Matki Bożej przybyło 200 żołnierzy, którzy składali przysięgę wojskową, towarzyszyli im ich rodzice i przyjaciele. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Marcin Kwiatkowski, w koncelebrze uczestniczyli ks. Jan Jagustyn dziekan jarosławski i ks. Marian Bocho.
 60. 10.2017 – Matce Bożej Królowej Rodzin królującej w kolegiacie oddali cześć i zawierzyli swoje rodziny pielgrzymi (50 osób) z Siedlec.
 61. 10.2017 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli pielgrzymi z parafii „Rozesłania św. Apostołów” z Chełma Lubelskiego ze swoim opiekunem ks. Józefem Piłatem. Pielgrzymka z racji 100-lecia działalności chóru parafialnego, chórzyści wykonali oprawę muzyczną podczas Mszy św.
 62. 10.2017 – III Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. W koncelebrze wzięło udział 14 kapłanów pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, on też wygłosił kazanie. Odbyło się spotkanie rady duszpasterskiej rodziny.
 63. 10.2017 – przed cudownym obliczem Matki Bożej Śnieżnej, za 70 lat działalności dziękowała Szkoła Muzyczna. Mszy św. przewodniczył ks. Tadeusz Bratkowski, ks. Aleksander Kustra, który wygłosił kazanie, oraz ks. Marian Bocho.
 64. 11.2017 – parafianie z Grzegorzówki (50 osób) wraz ze swoim proboszczem ks. Marianem Fortuną oddali cześć Królowej Rodzin, zawierzając Jej swoje rodziny, parafię i Ojczyznę. Pielgrzymów przywitał ks. Łukasz Majchrowski. W tym dniu przed cudownym obrazem Matki Bożej modlili się również wierni z Mielca.
 65. 11.2017 – w sobotnie popołudnie Matce Bożej kolegiackiej zawierzyli swoje życie i rodziny uczestnicy Akademii Trzeciego Wieku z Łańcuta – 40 osób. Grupie przewodniczył pan Jerzy Czechowicz.
 66. 12.2017 – do Matki Bożej Królowej przybyli żołnierze, w dniu św. Barbary, w Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii.  Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Surowiec, kazanie wygłosił ks. Marcin Kwiatkowski, kapelan wojskowy, ponadto w koncelebrze wzięli udział ks. prof. Stanisław Nabywaniec i ks. Marian Bocho. Po Mszy św. ks. Proboszcz obecnych żołnierzy, gości i ich rodziny zawierzył Królowej Rodzin.

Z Kroniki Pielgrzymów 2016

 1. 01.2016 – uczestnicy sesji „Oblicza Bożego i ludzkiego miłosierdzia” z Opactwa uczestniczyli we Mszy św., po której pod przewodnictwem Szkoły Nowej Ewangelizacji odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu.
 2. 02.2016 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybył pielgrzym z Bochni. Była to jego 293 pielgrzymka do miejsc świętych w naszej ojczyźnie i poza jej granicami. Pielgrzym jest nadzwyczajnym szafarzem eucharystii, podjął służbę przy ołtarzu jako lektor i kantor.
 3. 02.2016 – na uroczystą Mszę św., w dniu składania przysięgi wojskowej, przybyli elewi odbywający szkolenie przygotowawcze w dwóch jednostkach podhalańczyków: 1 Batalionie Czołgów w Żurawicy oraz 14 Dywizjonie Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu.
 4. 02.2016 – młodzież z Lublina pod opieką J. Czechowicza odwiedziła kolegiatę składając hołd Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku.
 5. 02.2016 – ponad 150 osobowa grupa młodzieży z Liceum Sióstr Prezentek z Rzeszowa pod przewodnictwem ks. Piotra Czarneckiego i sióstr prezentek,  przybyła na czuwanie modlitewne przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Rodzin. Tutaj odbyła się modlitwa wstawiennicza o wewnętrzne uzdrowienie.
 6. 03.2016 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła z modlitwą zawierzenia   50 osobowa grupa pielgrzymów z parafii św. Brata Alberta z Kolbuszowej. Pielgrzymce przewodniczył ks. wikariusz.
 7. 03.2016 – szczególną pielgrzymkę odbyła młodzież ucząca się w szkołach na terenie parafii, a uczestnicząca w rekolekcjach wielkopostnych, którym przewodniczył ks. Marek Bałwas. Przybyli z MOSIRU – w kolegiacie przyjęli sakrament pokuty, a na zakończenie uczestniczyli we Mszy św. Ks. Proboszcz zawierzył młodzież i  ich obecne rodziny  oraz rodziny, które założą w przyszłości, Matce – Królowej Rodzin.
 8. 03.2016 – do Matki Bożej Śnieżnej, która jest także patronką sportowców, przybyli na rozpoczęcie sezonu wiosennego przedstawiciele Jarosławskiego Klubu Sportowego. Pielgrzymi wzięli udział w nowennie, a także Mszy św., którą w ich intencji odprawił ks. Artur Grzęda.
 9. 03.2016 – w towarzystwie parafian Matce Bożej oddał hołd Wojciech Reszczyński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, związany z Radiem Maryja.
 10. 05.2016 – do kolegiaty z hołdem Matce Bożej Królowej Rodzin przybyli (29 osób) uczestnicy konferencji Wydziału Chemii przy Politechnice Rzeszowskiej. Grupie przewodniczył J. Czechowicz.
 11. 05.2016 – V Podkarpacka Pielgrzymka Diabetyków. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Abp Adam Szal, w koncelebrze wziął udział ks. Andrzej Surowiec i ks. Jan Jagustyn. Konferencję ascetyczną prowadził ks. Ryszard Królicki    z Mirocina. (W pielgrzymce wzięło udział ok. 600 osób).
 12. 05.2016 – Matce Najświętszej w kolegiacie oddało cześć 10 pielgrzymów z Horyńca. Grupę pielgrzymów wtajemniczył w dzieje sanktuarium J. Czechowicz.
 13. 05. 2016 – do Matki Bożej przybyła młodzież z Pawłosiowa. Pielgrzymów przywitał ks. Artur Drozd, przekazał pielgrzymom historyczny rys kolegiaty oraz kultu Matki Bożej Śnieżnej.
 14. 05.2016 – 25 osobowa grupa pielgrzymów z Poznania nawiedziła kolegiatę, oddając cześć Królowej Rodzin.
 15. 05.2016 – Matce Bożej kolegiackiej oddali cześć pielgrzymi z Sopotu, w modlitwie zawierzyli Jej swoje rodziny, 50 osobowej grupie przewodniczył J.Czechowicz.
 16. 05.2016 – turyści ze Świętochłowic z jarosławskim przewodnikiem odwiedzili kolegiatę, oddali cześć Maryi w Jej wizerunku.
 17. 05.2016 – 54 osobowa pielgrzymka z Wrocławia z parafii Bożej Opatrzności uczestniczyła w sumie odpustowej, a następnie w procesji Bożego Ciała.
 18. 05. 2016 – 25 osobowa grupa pielgrzymów z Mazur, w tym małżeństwo z Kanady zawierzyli Matce Najświętszej swoje rodziny. Grupie przewodził przewodnik              z Przemyśla.
 19. 05.2016 – w odpustowy dzień do Matki Bożej z hołdem przybyła grupa dzieci z Przemyśla z parafii grekokatolickiej. Pielgrzymom przewodniczył ks. Krzysztof Błażejewski.
 20. 05.2016 – grupa turystyczna z Tczewa k. Gdańska (50 osób) odwiedziła kolegiatę pod przewodnictwem Krzysztofa Krzanowskiego. Modlitwą Anioł Pański pozdrowiła Maryję w Jej cudownym wizerunku, a modlitwą Pod Twoją obronę zawierzyła swoje rodziny i dalszą drogę.
 21. 05.2016 – 20 osobowa grupa z Pawłowa odwiedziła kolegiatę, aby oddać chwałę Maryi – Królowej Rodzin.
 22. 05.2016 – pielgrzymka z racji 95- rocznicy urodzin oraz 40-rocznicy śmierci Sługi Bożej Anny Jenke. Udział wzięło ok. 300 osób i 14 kapłanów.
 23. 06.2016 – przybyła w liczbie 45 osób grupa turystyczna z Chełmna. Po zapoznaniu się z historią kolegiaty i kultu Matki Bożej, pielgrzymi powierzyli się Matce Bożej Królowej Rodzin.
 24. 06.2016 – pielgrzymka dziękczynna za 80 lat życia, w 62-rocznicę zdania matury. Mszy św. przewodniczył ks. Infułat Stanisław Mac z Rzeszowa, w koncelebrze uczestniczył ks. Stanisław Stęchły.
 25. 06.2016 – do Matki Bożej przybyli żołnierze w święto Dywizjonu.
 26. 07.2016 – przybyła 50 osobowa grupa dzieci z Warszawy. Pielgrzymom przewodniczył J. Czechowicz.
 27. 20-25.07.2016 – do kolegiaty przybyła pielgrzymka z Włoch, wśród 50 osobowej grupy było 5 kapłanów, 4 kleryków, 4 Brazylijczyków. W dniu 23.07.16 przed cudownym obrazem odprawili Mszę św., ponadto z misjonarzem Tadeusz Kudem z Wyspy Mauritius przybyło dwie młode osoby.
 28. 07.2016 – w ramach obchodów Światowych Dni Młodzieży do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła 200 osobowa grupa młodzieży z Łańcuta i Leżajska, wśród pielgrzymów było 50 osób z Gabonu. Ks. Proboszcz Marian Bocho zawierzył ich rodziny i pobyt w Polsce, a także całą przyszłość Matce Bożej. Uczestnicy w języku francuskim zaśpiewali pieśni na cześć Matki Bożej następnie przyjmowali indywidualne błogosławieństwo.
 29. 07.2016 – pielgrzymka ze Stryja, z Ukrainy (40 osób), zawierzyli siebie i bliskich Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Modlili się też o pokój dla Ukrainy.
 30. 08.2016 – w dniu Odpustu Matki Bożej Śnieżnej w uroczystościach uczestniczyli pielgrzymi, m. in. z Zakopanego, ze Strzyżowa, z Sanoka, z Unisławia Pomorskiego. Była też pątniczka imieniem Maria ze Śląska, która urodziła się w święto Matki Bożej Śnieżnej, stąd każdego roku odwiedza sanktuarium, gdzie jest obecny obraz pod takim tytułem. W przyszłym roku zamierza wybrać się do Rzymu, do Bazyliki Santa Maria Maggiore.
 31. 08.2016 – świątynię odwiedzili pielgrzymi z Bielska-Białej, zapoznali się z historią świątyni i obrazu, zawierzyli swoje rodziny Matce i Królowej Rodzin.
 32. 08.2016 – przybyła młodzież z duszpasterzem z diecezji bielsko-żywieckiej (50 osób), modliła się u stóp Matki Bożej Królowej Rodzin.
 33. 08.2016 – młodzież z diecezji warszawsko-praskiej z duszpasterzem (40 osób), odprawiła tutaj u stóp ołtarza Matki Bożej Królowej Rodzin kolejny dzień swoich rekolekcji oazowych 3 stopnia.
 34. 09.2016 – w święto Imienia Maryi, w 39 rocznicę rozpoczęcia studiów i formacji przygotowującej do kapłaństwa, przed obliczem Królowej Rodzin na dziękczynieniu za 33 lata kapłańskiej posługi, spotkali się wraz ze swoimi profesorami i wychowawcami seminaryjnymi, kapłani wyświęceni w 1983 r. Mszy św. przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński a kazanie wygłosił ks. Józef Bar, oficjał Sądu Biskupiego.
 35. 09.2016 – 50 osobowa grupa pielgrzymów z Łodzi złożyła hołd Matce Bożej Królowej Rodzin.
 36. 09.2016 – kuracjusze z Radawy pod przewodnictwem Piotra Prymona odwiedzili kolegiatę składając swoje sprawy Matce Bożej Śnieżnej.
 37. 09.2016 – Piotr Prymon przewodniczył nawiedzeniu kolegiaty przez pielgrzymów -emerytów z Bielska Białej (40 osób).
 38. 09.2016 – Msza święta pod przewodnictwem bpa Edwarda Białogłowskiego z okazji jubileuszu 50-lecia matury.
 39. 09.2016 – myśliwi z koła „Orzeł” ze swymi rodzinami przybyli do stóp Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Mszy św. przewodniczył ks. Andrzej Pokrywa -kapelan myśliwych.
 40. 09.2016 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli pielgrzymi (ok. 50 osób) z Katowic i okolic.
 41. 09.2016 – na obchody swego patronalnego święta do stóp Matki Bożej Śnieżnej przybyli Sybiracy. Mszy św. przewodniczył ks. Marian Bocho on też wygłosił kazanie, a na zakończenie zawierzył rodzinę sybiracką Matce Bożej Królowej Rodzin.
 42. 09.2016 – Matce Bożej Królowej Rodzin hołd złożyła grupa turystyczna (45 osób) z Ząbkowic Śląskich.
 43. 09.2016 – kolegiatę odwiedziła grupa turystyczna z Zielonej Góry i oddała cześć Królowej Rodzin, zawierzając Jej swoje rodziny.
 44. 09.2016 – grupa turystyczna oddała hołd Królowej Rodzin.
 45. 10.2016 – Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Abp Adam Szal. W pielgrzymce wzięło udział ponad 500 osób z całej archidiecezji.
 46. 10.2016 – do Matki Bożej przybył w pielgrzymce bp z Grecji wraz z grupą 4 księży. Z historią kolegiaty i historią kultu obrazu zapoznał duchownych dyr. Diecezjalnego Muzeum ks. Marek Wojnarowski. Kolegiatę odwiedziła też 4-osobowa rodzina z Texasu.
 47. 10.2016 – Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin oddała cześć 50 osobowa grupa pielgrzymów obrządku grekokatolickiego z dwoma kapłanami, z Michaloviec na Słowacji.
 48. 11.2016 – hołd Matce Bożej Śnieżnej złożyli chórzyści Michael z Kańczugi oraz instrumentalny zespół Fila-Lala, uświetniając Liturgię Mszy św. oraz nabożeństwa różańcowego.
 49. 11.2016 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli w liczbie 45 osób pielgrzymi z Jasła. Mszy św. przewodniczył ks. Marek Szteliga, opiekun grupy.
 50. 11.2016 – 100-lecie Towarzystwa Myśliwskiego im. Św. Huberta w Jarosławiu stało się okazją do spotkania modlitewnego przed cudownym obrazem Matki Bożej Królowej Rodzin myśliwych z powiatu jarosławskiego. Mszy św. przewodniczył kapelan myśliwych ks. Andrzej Pokrywa. W koncelebrowanej Mszy św. uczestniczyli księża: Bronisław Bucki z Zamościa, Paweł Koleśnikowicz z Rzeszowa, Jerzy Lic, Zbigniew Kołodziej, Zygmunt Balawender, Krzysztof Pawliszko, a także Marian Bocho.
 51. Zrzeszeni w Ruchu Narodowym przybyli do kolegiaty, aby u stóp Bożej Rodzicielki modlić się za Ojczyznę, następnie wzięli udział w opłatku.

Spis pielgrzymów, którzy modlili się u stóp Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin w 2015 roku.

 1. 01.2015 – Solidarność Nauczycieli zgromadziła 30 osób przed cudownym obrazem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, aby Jej zawierzyć pracę i sprawy zawodowe. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Klin – duszpasterz nauczycieli. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie opłatkowe.
 2. 2015 – Modliło się 140 katechetów z całej archidiecezji. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Abp Józef Michalik.
 3. 01.2015 – Na nowennę przybyło 50. studentów PWSTE w Jarosławiu. Wraz z nimi modlili się także profesorowie, na czele z rektorem, prorektorem i kanclerzem uczelni. Kazanie wygłosił ks. Grzegorz Maj duszpasterz. studentów, on także przewodniczył Mszy św. i pobłogosławił indeksy studenckie.
 4. 01.2015 – Bożą Rodzicielkę uczcili chórzyści Państwowej Szkoły Muzycznej, śpiewając na Jej cześć pieśni Bożonarodzeniowe.
 5. 2015 – Sybiracy dziękowali kolejny raz Matce Bożej za ocalenia w czasie wojny. Na nabożeństwie zawierzali Jej swoją przyszłość.
 6. 01.2015 – Jako pątnicy stanęli przed cudownym obrazem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin Bracia i Siostry Bractwa Szkaplerznego z Podkarpacia na czele    z duszpasterzami – duchowymi opiekunami. Z diecezji tarnowskiej przybyli z Pilzna z parafii OO. Karmelitów,  z diecezji rzeszowskiej z parafii:  św. Krzyża, z Fary, św. Józefa, ze Staromieścia, ze Staroniwy, św. Rocha ze Słociny, z Kolbuszowej Górnej,         z Zaczernia, Trzciany. Z diecezji sandomierskiej pielgrzymowano z Rozwadowa i Stalowej Woli, z diecezji przemyskiej: z Leżajska z Fary i parafii Matki Bożej Pocieszenia, z Przemyśla ze Świętej Trójcy i Ojców Karmelitów, z Drohobyczki i  Brzozowa, a także z Jarosławia z parafii Matki Bożej Bolesnej, Chrystusa Króla oraz Kolegiaty. Mszy św. przewodniczył w koncelebrze 10 kapłanów ks. Władysław Jagustyn, moderator Bractwa,    a kazanie wygłosił ks. Marian Bocho, które zakończył aktem oddania Matce Bożej zgromadzonych i ich rodzin.
 7. 02.2015 – na wspólną modlitwę przybyły wdowy i wdowcy.  Spotkanie zainspirował       ks. Franciszek Rząsa, diecezjalny duszpasterz, który odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie okolicznościowe.
 8. 02.2015 – w roku poświęconym życiu konsekrowanemu przed tron Matki i Królowej przybyło 6 sióstr  Opatrzności Bożej z Wodzisława Śląskiego.  Historię obrazu i kultu przedstawił ks. Artur Drozd.
 9. 02.2015 – Uczczono Dzień Chorego we współpracy z Caritas diecezjalną. Mszy św.  przewodniczył ks. Stanisław Czenczek, oficjał sądu biskupiego.

 

 1. 03.2015 – do kolegiaty przybyli Duszpasterze Diecezjalni Rodzin oraz Diecezjalni Doradcy Życia Rodzinnego , aby powierzyć swoją posługę na rzecz rodzin Matce Bożej Królowej Rodzin. Mszy św. przewodniczył Delegat Rady ds. Rodziny KEP, bp Romuald Kamiński   z Ełku.
 2. 03.2015 – na nowennę środową przybyli członkowie JKS Jarosław, ze swoim kapelanem ks. Arturem Grzędą, który przewodniczył Eucharystii. Nowennowe kazanie wygłosił ks. Jacek Wajda.
 3. 03.2015 – osobliwa pielgrzymka młodzieży uczącej się na terenie parafii w szkołach ponadgimnazjalnych, która przeżywała rekolekcje w MOSIRZE. Na zakończenie rekolekcji uczniowie przybyli w pielgrzymce do Matki Bożej, uczestniczyli w Eucharystii, a ks. Proboszcz zawierzył ich samych i ich rodziny Matce – Królowej Rodzin.
 4. 03.2015 – przybyła 70 osobowa grupa młodzieży z Błażowej, która wraz z siostrą Sebastianą i towarzyszącym im księdzem, uczestniczyli w rekolekcjach w Opactwie. Do Matki Bożej przyszli by się Jej oddać, włączając się do grupy rekolekcyjnej młodzieży parafialnej.
 5. 03.2015 – przybyła grupa turystyczna pod przewodnictwem Ryszarda Nykuna. Turyści zwiedzając miasto, odwiedzili kolegiatę oddając cześć Królowej Rodzin.
 6. 03.2015 – 45 osobowa grupa pielgrzymów z Kolbuszowej pod przewodnictwem ks. Dominika. Pielgrzymka pod hasłem przez serce Maryi do Jezusa. Po wysłuchaniu historii kultu Obrazu Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, odmówieniu litanii do NSNMP, ks. Dominik dokonał aktu zawierzenia rodzin.
 7. 03.2015 – rejonowy dzień wspólnoty Ruchu Światło – Życie, spotkanie przed Matką Bożą zostało uwieńczone Mszą św. na której kazanie wygłosił ks. Bartłomiej Zakrzewski.
 8. 04.2015 – 25 osobowa grupa z Łomży odwiedziła Kolegiatę i tu przed tronem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin uczestniczyła w adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchała historii kultu cudownego wizerunku. Pielgrzymi na zakończenie spotkania ze łzami w oczach zawierzyli swoje rodziny Królowej Rodzin.
 9. 04.2015 – 16 uczniów trzeciej klasy Gimnazjum Sióstr Niepokalanek przybyło do Matki Bożej Królowej Rodzin, aby modlić się o Jej orędownictwo w czasie egzaminów. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w ich intencji przez ks. Daniela Kina, oraz zostali zawierzeni Matce Bożej.
 10. 04.2015 – 60 – osobowa grupa Uniwersytetu III wieku z Krosna złożyła hołd Matce Bożej Królowej Rodzin, zawierzając Jej swoje rodziny i sprawy.
 11. 04.2015 – ks. Krzysztof Błażejewski przybył z 10 – osobową grupą dzieci z cerkwi grekokatolickiej, aby oddać hołd Matce Bożej Królowej Rodzin oraz zawierzyć Jej dzieci i ich rodziny. Do aktu zawierzenia podprowadził ks. Artur Drozd, który opowiedział im o kulcie Matki Bożej w kolegiacie.
 12. 05.2015 – hołd Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin oddała, przybyła z Kostrzynia Wielkopolskiego, 47 osobowa grupa pielgrzymkowa Parafialnego Zespołu Akcji Katolickiej wraz ze swoim duszpasterzem.
 13. 2-3.05.2015 – 10-osobowa grupa uczniów Szkoły Gimnazjalnej z Chmielnika zapoznała się z historią Jarosławia, zabytkami, i świątyniami miasta. Szczególnym miejscem dla młodzieży była kolegiata, gdzie młodzież modliła się uczestnicząc we Mszach św. oraz zawierzając siebie i rodziny Matce Bożej Królowej Rodzin.
 14. 05.2015 – Matce Bożej Królowej Rodzin w Kolegiacie hołd złożyła 40 – osobowa grupa dzieci  i młodzieży z Laszek, której przewodniczyła s. Karolina oraz wychowawcy.
 15. 05.2015 – do stóp Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli pielgrzymi z Podkarpacia, aby Maryi podziękować za łaskę koronacji cudownego wizerunku i zawierzyć Jej swój krzyż związany z chorobą cukrzycową. Mszy św. przewodniczył ks. Bp Adam Szal w koncelebrze ks. Andrzej Surowiec, Marian Nabrzyski, Krzysztof Szczygielski i Proboszcz Kolegiaty.
 16. 05.2015 – do kolegiaty przybyli kuracjusze z Radawy, pochodzący z różnych stron Polski. Grupa pod przewodnictwem Joanny Kociuba odwiedziła Kolegiatę, oddając cześć Maryi – Królowej Rodzin.
 17. 05.2015 – grupa młodzieży, która przybyła z Brazylii z ks. Bartkiem Zakrzewskim, oddała hołd Matce Bożej Królowej Rodzin.
 18. 05.2015 – pielgrzymi z Ustrzyk Dolnych z ks. Romanem Szczupakiem odwiedzili kolegiatę, zawierzając siebie, rodziny i parafię Matce Bożej Królowej Rodzin.
 19. 05.2015 – 45-osobowa grupa pielgrzymów z Zamościa – pracownicy szpitala ze swoimi rodzinami – oddała hołd Maryi – Królowej Rodzin, zawierzając Jej siebie, rodziny i personel medyczny. Pielgrzymom przewodniczył ks. Stanisław Nazarczuk, kapelan szpitalny.
 20. 05.2015 – księża wyświęceni w 2009 roku, uczestnicząc w eucharystii dziękowali za dar kapłaństwa. Na zakończenie spotkania zawierzyli swoją drogę i posługę Matce Bożej Królowej Rodzin.
 21. 06.2015 r. – Bp Edward Białogłowski przewodniczył Mszy św. dla maturzystów sprzed 50-laty. Ponad 70-osobowa grupa pielgrzymów zawierzyła siebie i swoje rodziny Królowej Rodzin. Modliła się również za zmarłych nauczycieli i wychowawców, swoich kolegów i koleżanki.
 22. 06.2015 – Kanonicy Kapituły Jarosławskiej oddali cześć Matce Bożej Królowej Rodzin. W czasie Mszy św., której przewodniczył prepozyt Kapituły ks. Profesor Jan Twardy, zostało wprowadzonych do Kapituły trzech nowych kanoników, modlono się też za ks. Twardego, który obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa.
 23. 06.2015 – Pielgrzymi z Gdańska w liczbie 45 osób, w modlitewnym skupieniu wysłuchali relacji o historii kultu obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin. Na zakończenie z ufnością modlili się za Gdańsk i rodziny.
 24. 06.2015 – Przedstawiciele Rajdu Katyńskiego (30 osób) z całej Polski, dyrekcja Zespołu Szkół Budowlanych z Pocztem Sztandarowym, Sybiracy, Fundacja Zielińskich wzięli udział we Mszy św. w intencji więźniów pierwszego transportu z Jarosławia do Auschwitz.
 25. 06.2015 – z hołdem przybyli do Matki Bożej Królowej Rodzin pielgrzymi z Rybotycz. To grupa kobiet z Koła Gospodyń Wiejskich, przed cudownym obrazem modlono się za swoje rodziny i parafię.
 26. 06.2015 – w Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przed cudownym Obrazem Matki Bożej dziękowali maturzyści, za maturę zdaną 30 lat temu. Mszy św. przewodniczył ks. Mirosław Głaz z Ustianowej, a kazanie wygłosił ks. Janusz Marszałek. Przybyłych pielgrzymów na zakończenie spotkania zawierzył Maryi ks. Proboszcz.
 27. 06.2015 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła 49-osobowa grupa pielgrzymów z Sanoka. Pielgrzymce przewodniczył O. Zbigniew – duszpasterz osób niepełnosprawnych franciszkańskiej parafii, on też przewodniczył Mszy św. zachęcając pielgrzymów do wdzięczności Matce Bożej.
 28. 06.2015 – Niepokalanemu Sercu Maryi w Jej cudownym wizerunku oddali cześć pielgrzymi z Mielca (50 osób). Po wysłuchaniu relacji o kulcie, w modlitwie indywidualnej oddali siebie i swoje rodziny Królowej Rodzin.
 29. 06.2015 – dzieci pierwszokomunijne z Niebocka wraz ze swym duszpasterzem ks. Edwardem Stępniem i rodzicami modliły się u stóp Matki Bożej Śnieżnej, dziękując za dar Pierwszej Komunii św.
 30. 06.2015 – księża święceni w 1961 r., przybyli w pielgrzymce do Matki Bożej Królowej Rodzin. Mszy św. przewodniczył ks. bp Edward Frankowski, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Marian Rajchel.
 31. 07.2015 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli z hołdem żołnierze z rodzinami 14 Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im Generała Wieczorkiewicza. W ich intencji została odprawiona Msza św. przez ks. Kapelana Tomasza Skupienia.
 32. 07.2015 – przybyła 16-osobowa pielgrzymka rowerowa z Mirocina, której przewodniczył ks. Ryszard Królicki. Na zakończenie zawierzono Królowej Rodzin parafię i rodziny.

 

 1. 07.2015 – z Michałkowic w diecezji katowickiej przybyła 7-osobowa pielgrzymka rowerowa dookoła Polski, przeżywana w intencji pokoju na świecie. Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. pod przewodnictwem ks. Dawida Sładka.
 2. 07.2015 – 50-osobowa pielgrzymka seniorów z Rzeszowa. Oddając cześć Matce Bożej Królowej Rodzin zapoznali się z historia kultu i świątyni. Prezentacji dokonał Jerzy Czechowicz, przewodnik turystyczny.
 3. 07-5.08.2015 – u stóp Matki Bożej Śnieżnej odbyły się rekolekcje Mater Ecclesie, w których brali udział wierni z różnych stron archidiecezji.
 4. 08.2015 – w dniu odpustu jako pielgrzym przybył ks. Bp Józef Zawitkowski z Łowicza oraz wielu pielgrzymów indywidualnych z miasta, a także z różnych stron Podkarpacia, m.in. z Rzeszowa i Łańcuta.
 5. 08.2015 – w godzinach popołudniowych do Matki Bożej przybyli sportowcy z JKS wraz ze swoim kapelanem, ks. Arturem Grzędą, który w ich intencji odprawił Mszę św. i wygłosił kazanie.
 6. 08.2015 – w wigilię Wniebowzięcia NMP, przed obrazem modliła się 10-osobowa grupa z Poznania. Grupie przewodniczył Jacek Hołub, miejscowy przewodnik.
 7. 08.2015 – w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, przybyli przed Jej tron żołnierze z jarosławskiej jednostki wojskowej. Mszy św. przewodniczył ks. Marian Bocho, a kazanie wygłosił ks. Tomasz.
 8. 08.2015 – Zofia Krzanowska jarosławski przewodnik zaprezentowała obraz Matki Bożej pielgrzymom ze Stalowej Woli, ponad 40- osobowej Grupie Seniorów „Aktywni 60 +”.
 9. 08.2015 – Pod przewodnictwem Joanny Płocica, grupa turystyczna zwiedzała kolegiatę, oddając cześć Matce Bożej Śnieżnej.
 10. 09.2015 – w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w kolegiacie modlili się klerycy II roku, zawierzając Jej swoją drogę wakacyjnego dnia skupienia, formacji, przygotowania do kapłaństwa, a także swoje rodziny. Spotkaniu przewodniczył ks. Prefekt Tomasz Hałas.
 11. 10.2015 – Archidiecezjalna Pielgrzymka małżeństw i rodzin, zorganizowana przez Archidiecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Mszy św. przewodniczył abp Józef Michalik, On też wygłosił kazanie. W czasie Mszy św. małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską.
 12. 10.2015 – II Archidiecezjalna Pielgrzymka samorządowców połączona z sesją poświęconą rodzinie: „Zdrowa rodzina siłą samorządu”. Konferencję wygłosił ks. Janusz Mierzwa oraz Krzysztof Dziduch. Mszy św. przewodniczył ks. Marian Bocho, a kazanie wygłosił ks. Janusz Mierzwa.
 13. 10.2015 – Archidiecezjalny Chór „Magnificat” pod dyrekcją ks. Mieczysława Gniadego wyśpiewał październikową pieśń dla Maryi – Królowej Różańca św. i Królowej Rodzin. Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Łysek.
 14. 11.2015 – przed tron Matki Bożej Śnieżnej przybyli Ministranci Seniorzy w 30-rocznicę śmierci swojego opiekuna, ks. Prałata Bronisława Fili. Dla ponad 100 osobowej grupy Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Edward Ożóg z Lipnicy.
 15. 12.2015 – do Matki Bożej Śnieżnej z hołdem przybyła 10-osobowa grupa Węgrów z konsulem. Grupie przewodniczyła Jadwiga Stęchły z Urzędu Miasta.

Pielgrzymi u stóp Jarosławskiej Patronki i Królowej Rodzin w roku koronacji Jej cudownego wizerunku.

 1. 01.2014 – do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła 35 osobowa grupa nauczycieli zaangażowanych w działalność związkową „Solidarność”. Na Mszy św. pod przewodnictwem ks. Mariana Bocho oddali swoje sprawy zawodowe i rodzinne Panu Bogu za pośrednictwem Maryi. Po Mszy św. pielgrzymi spotkali się w Sali parafialnej na opłatku.
 2. 01.2014 – Solidarność – Region Jarosław spotkała się w ponad 30 osobowej grupie na modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej. Związkowcy modlili się o  poznanie co należy czynić i prosili o siłę do wypełnienia poznanych obowiązków . spotkanie zakończono dzieleniem się opłatkiem i kolędowaniem w salce parafialnej.
 3. 01.2015 – dwudziesto osobowa grupa z Horyńca Zdroju, którą stanowili kuracjusze z różnych stron Polski, przybyli do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin.  Zapatrzeni w cudowny obraz powierzyli siebie, swoje rodziny a także tych wszystkich, którzy przeżywają różne dramaty osobiste, małżeńskie i rodzinne Królowej Rodzin.
 4. 01.2014 – środa, młodzież gimnazjalna z Pruchnika, uczestniczyła w adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchała relacji o historii cudownego obrazu Matki Bożej z Kolegiaty i Jego kulcie. Spotkanie z Matką Najświętszą zakończono wspólną modlitwą zawierzenia Jej młodzieży i ich rodzin.
 5. 02.2014 – w Dniu Chorego – bp Adam Szal  przewodniczył pielgrzymce ludzi chorych z miasta Jarosławia i okolic. Na spotkanie przybyło ponad 500 osób, którym udzielono sakramentu chorych a na zakończenie dokonano zawierzenia ludzi chorych Matce Najświętszej Królowej Rodzin, ich rodzin oraz tych, którzy pielęgnują chorych.
 6. 02.2014 – z hołdem wdzięczności do Maryi królującej w kolegiacie przybyła 40-osobowa pielgrzymka Sybiraków z regionu jarosławskiego. Mszy św. przewodniczył ks. Piotr Łysek.
 7. 03.2014 – w święto św. Józefa patrona ojców odbyła się Pierwsza pielgrzymka mężczyzn – wzięło w niej udział ponad 350 mężczyzn z miasta. Pielgrzymce przewodniczył ks. Jan Jagustyn, dziekan jarosławski, odprawiając Mszę św. i głosząc kazanie.
 8. 04.2014 – pielgrzymka sportowców, którzy uczestniczyli w nowennie oraz Mszy św. z racji 10-lecia Klubu. Wszystkich sportowców i ich najbliższych zawierzono Matce i Królowej Rodzin.
 9. 05.2014 – kolejny raz do tronu Matki i Królowej przybyli pielgrzymi – doświadczeni chorobą cukrzycową z Podkarpacia. Końcowym elementem pielgrzymki było podejście do Obrazu Matki Bożej, aby u Jej stóp zostawić swoje troski i nadzieje zawierzając swoją przyszłość. Modlitwie przewodniczył bp Adam Szal.
 10. 05 – pielgrzymka kobiet z miasta w połączeniu z bierzmowaniem, którego szafarzem był bp Stanisław Jamrozek.
 11. 05. – pielgrzymka DPS z Podkarpacia (300 osób) na zakończenie spotkania modlitewnego pielgrzymi podeszli pod ołtarz Matki Bożej Śnieżnej, aby Jej powierzyć siebie, swoich bliskich, domy w których mieszkają i tych, którzy w nich pracują.
 12. 05.2014 – do Kolegiaty przybyła pielgrzymka z Tomaszowa Lubelskiego w 15-osobowej grupie. Z zaciekawieniem wysłuchali refleksji o historii Kościoła ks. Skargi oraz obrazu Matki Bożej Śnieżnej. Uczestniczyli w modlitwie za rodziny, powierzając Matce Bożej Królowej Rodzin swoje.
 13. 06.2014 – w niedzielne popołudnie przybyła z hołdem miłości do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin 55 osobowa pielgrzymka z Grójca koło Alwerni, z parafii pw. Ducha Świętego. Pielgrzymce przewodniczył emerytowany proboszcz, ks. Stefan Dobrzanowski. Pielgrzymi  z podziwem oglądali świątynię oraz z radością przyjęli zaproszenie na koronację obrazu Matki Bożej Śnieżnej.
 14. 06.2014 – jubileusz 90-lecia szkoły Ekonomika, na zakończenie szkołę jej przyszłość w realizacji misji zawierzono Maryi Królowej Rodzin.
 15. 06.2014 – do Matki Bożej śnieżnej Królowej Rodzin przybyli ministranci z Muniny wraz ze swym opiekunem ks. Piotrem. Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Bednarz. Na zakończenie modlitewnego spotkania swoja posługę przy ołtarzu a także rodziny zawierzyli Matce Bożej Śnieżnej.
 16. 06.2014 – Powiatowa Państwowa Straż Pożarna, podczas uroczystości Matce Bożej Królowej Rodzin zawierzono strażaków i ich rodziny. Od wszelakich złych przygód racz wybawiać strażaków podczas czynności ratujących ludzkie życie w czasie pożarów, powodzi, wypadków drogowych. Mszy przewodniczył ks. Jan Krynicki, krajowy duszpasterz, on też wygłosił kazanie.
 17. 06.2014 – Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin oddali pokłon dzieci pierwszokomunijne z rodzicami i opiekunami na czele z ks. Bogdanem Krubą, proboszczem katedralnej parafii grekokatolickiej z Przemyśla. Ks. Bogdan powierzył dzieci i ich rodziny Królowej Rodzin.
 18. 06.2014 – w święto Matki Kościoła do Kolegiaty przybyła ponad 100 osobowa pielgrzymka dzieci szkolnych z Chłopic. Mszy św. przewodniczył ks. Jacek Książek proboszcz z Chłopic oraz ks. Marcin Kapłon, a kazanie wygłosił ks. Jan Szeląg z WSD z Przemyśla.
 19. 06.2015 – Rodzina Radia Maryja i TV Trwam; w śród pielgrzymów: z Przeworska (35 osób), z Leżajska Fary i OO. Bernardynów, z Dębicy (5 osób), Towarzystwo Przyjaciół Anny Jenke, z Wierzawic, Świętoniowej, Żurawicy Dolnej i Górnej (15 osób), Matki Bożej Saletyńskiej w Rzeszowie (5 osób), z parafii św. Wawrzyńca z Radymna (30 osób), z Tywoni (10 osób), z Chmielnika Rzeszowskiego (9 osób oraz duszpasterze: ks. Mariusz Cymbała i ks. Krzysztof Hyziak), z Łańcuta z parafii św. Stanisława (10 osób), z Lubaczowa z parafii św. Karola Boromeusza, ze Świętej Trójcy z Jarosławia (10 osób) oraz z parafii Małkowice.
 20. 06.2015  – Święto Wojska Polskiego – do Matki Bożej Patronki rodzin przybyli żołnierze z jednostki wojskowej z Jarosławia. Mszy św. przewodniczył ks. Stanisław Nabywaniec, w koncelebrze: ks. Tomasz Skupień, Grzegorz Bechta, ks. Józef Mucha, Mariusz Woźniczyszyn i ks. Proboszcz. Ks. Proboszcz dokonał aktu zawierzenia żołnierzy i ich rodzin.
 21. 06.2014 –– w 80-rocznicę powstania Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia – pod przewodnictwem bpa Adama Szala odbyła się pielgrzymka dziękczynna za 80 lat istnienia i działalności Stowarzyszenia. W  koncelebrze: ks. Marek Pieńkowski, ks. Grzegorz Bechta i ks. Proboszcz. Pod opiekę Maryi oddano dalsze losy Stowarzyszenia.
 22. 5 lipca – Pielgrzymka Jasnogórska – rozpoczęcie – Msza św. pod przewodnictwem bpa Stanisława Jamrozka z udziałem ks. Jana Jagustyna dziekana o raz ks. Mariana Rajchla oraz przewodnika grupy ks. Władysława Dubiela.
 23. 12 lipca – Międzynarodowe Centrum Kultury z Krakowa. Grupie przewodziła Joanna Kociuba.
 24. 1 sierpnia wojewódzkie święto Policji, Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. abp Józef Michalik , współkoncelebrowali kapelani służb mundurowych.
 25. 08.2014 – uroczystość koronacji obrazu Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin., w której wzięło udział ok. 10 tys. wiernych. Na uroczystość przybyły m. in.  pielgrzymki piesze: Mirocin – 120 osób; Makowisko – 60 osób; autokarowe: Sanok – diabetycy – 38 osób; Sarzyna – 50 osób; Grochowce – 45 osób i inni.
 26. 08.2014 – pielgrzymka 55 – osób z parafii św. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach, w archidiecezji krakowskiej . Pielgrzymce przewodniczył ks. proboszcz Wiesław Nowak. Pielgrzymów przywitał ks. Marcin Klin, zawierzając ich Królowej Rodzin.
 27. 08.2014 – przybyła 40-osobowa grupa turystyczna z Wrocławia. „Dziękujemy za możliwość obejrzenia wnętrza świątyni i cichej modlitwy do Matki Bożej Śnieżnej”, zapisali w kronice.
 28. 08.2014 – w święto Matki Bożej Królowej przybyło do Matki Bożej Królowej Rodzin małżeństwo z Gorzowa Wielkopolskiego wraz z kapłanem. Przyjechali aby modlić się o uratowanie swojego małżeństwa, któremu grozi rozbicie. Małżonkowie zostali powierzeni Maryi Królowej Rodzin, aby ocaliła ten związek  i jedność rodziny.
 29. 08.2014 – w sobotni poranek do Matki Bożej Królowej Rodzin przybyła 57 – osobowa pielgrzymka z Kaszyc, której przewodniczył  proboszcz parafii Kaszyckiej, ks. Józef Zdeb.

Po przywitaniu z Matką Bożą pątnicy zapoznali się z historią świątyni oraz obrazu Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Ks. Marian Bocho zawierzył pielgrzymów, ich rodziny oraz parafię Matce Bożej Królowej Rodzin.

 1. 08.2014 – Msza św. dla absolwentów, którzy podziękowali za maturę przed 45 laty w Liceum Ogólnokształcącym. Uczestnicy, którzy wzięli udział we Mszy św., modlili się za swoich rodziców, wychowawców i nauczycieli , a także za swoich kolegów i koleżanki, zwłaszcza tych, którzy odeszli już do wieczności. W modlitwie pamiętali także o swoim katechecie, którym był późniejszy ks. bp Stefan Moskwa. Zebrani zwiedzili także wystawę: „Inspirowani obrazem Matki Bożej Śnieżnej”.
 2. 08.2014 – do Matki Bożej przybyli pielgrzymi Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Przemyskiej. Mszę św., której przewodniczył ks. bp Adam Szal, koncelebrowało ponad 30 kapłanów. Przywitanie z Matką Bożą, modlitwa uwielbienia, godzina świadectwa,  Eucharystia, zawierzenie Matce Bożej, marsz dla Jezusa wypełniły pielgrzymkowe spotkanie około 1500 osobowej grupy pielgrzymów.
 3. 09.2014 – do ukoronowanej Matki Bożej Królowej Rodzin przybyli ze swoim proboszczem, ks. Mirosławem Dziegińskim pielgrzymi z Bielan Wrocławskich.
 4. 09.2014 – Dzień Sybiraka – na pielgrzymkę złożyła się Msza dziękczynna za 25 lat działalności Koła Sybiraków, Apel Poległych przy Pomniku Ofiar i Bohaterów II Wojny Światowej, program artystyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 3.
 5. 09.2014 – z okazji 50-lecia matury, na wspólną modlitwę przybyła blisko 100 – osobowa grupa absolwentów LO, aby podziękować za zdany egzamin dojrzałości przed 50-laty, a także za wszystkie dobre owoce życia. Uczestnicy wspominali swojego katechetę ks. Bronisława Filę. Na pożegnanie, wpatrzeni w cudowne oblicze Królowej Rodzin zawierzyli Jej swoje rodziny.
 6. 09.2014 – aby uczcić Matkę Najświętszą w Jej koronowanym wizerunku, przybyła do kolegiaty  ze swoimi duszpasterzami170-osobowa grupa pielgrzymów z Pawłosiowa. Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Jan Jagustyn, kazanie wygłosił ks. Artur Drozd. Oprawę muzyczną Mszy św. zapewniła  schola z Pawłosiowa.
 7. 09.2014 – przybyła ze swoim duszpasterzem, ks. Robertem Niemczykiem, 100 -osobowa grupa  z Cieszacina Wielki ego.  Pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św. wspólnie z grupą pątników  z Pawłosiowa.
 8. 09.2014 – ok. 50 -osobowa grupa turystyczna z Zielonej Góry, pod przewodnictwem Joanny Płocicy, odwiedziła kolegiatę oddając cześć Matce  Bożej Królowej Rodzin.
 9. 09.2014 –250 osób w pielgrzymce pieszej oraz 50 osób autokarem, przybyło z Szówska  do Matki Bożej Śnieżnej. Mszę św. koncelebrowali:  ks. dziekan Marian Wrona, ks. wikariusz i ks. senior Kazimierz Nawrocki. Ks. dziekan w przesłaniu nawiązał do hasła roku: Wierzymy w Syna Bożego. Parafianie z Szówska podjęli pielgrzymkę na rozpoczęcie roku duszpasterskiego. Jej hasłem były słowa: „Działaj konsekwentnie jak Maryja”, uczestnicząc w trudzie pielgrzymki wyrazili świadomość konsekwencji chrztu.
 10. 09.2014 –20 – osobowa grupa III zakonu franciszkańskiego z Przemyśla, pod przewodnictwem o. Zbigniewa Rogowskiego, przybyła aby oddać hołd Matce Bożej ukoronowanej. Modląc się przed Jej wizerunkiem polecali Jej wspólnotę, w której wzrastają duchowo oraz swoje rodziny i parafie: OO. Reformatów i OO. Franciszkanów konwentualnych z Przemyśla.
 11. 10.2014 – uczestnicy sesji popularno – naukowej (25 osób) poświęconej Józefowi Stecińskiemu, zorganizowanej w pierwszą rocznicę jego śmierci, wśród  nich był gość z Kambodży. Przybyli oddali cześć Matce Bożej Królowej Rodzin, a historię kultu przedstawił im ks. Proboszcz. Grupie przewodniczył ks. Marek Pieńkowski, który powierzył ich Matce Bożej Królowej Rodzin. J. Steciński w latach 70. XX w., za czasów proboszczowania ks. B. Fili,  dokonał odnowienia polichromii kolegiaty.
 12. 10.2014 – 29 – osobowa grupa z Warszawy przybyła z prośbą o Boże błogosławieństwo przy ołtarzu Matki Bożej Królowej Rodzin. Po wspólnej modlitwie i powierzeniu Maryi swoich rodzin, przyjęli z wiarą błogosławieństwo.
 13. 10.2014 – Akcja Katolicka archiprezbiteratu jarosławskiego przeżywała swój dzień skupienia, na który złożyły się: konferencja ks. Józefa Niżnika asystenta Akcji Katolickiej, msza św. pod jego przewodnictwem wraz z wygłoszoną homilią oraz nabożeństwo różańcowe. W koncelebrze wzięli udział: ks. dziekan Jan Jagustyn, ks. Kazimierz Lewczak, ks. Krzysztof Pelc, ks. Adam Rejman i proboszcz kolegiaty Marian Bocho.
 14. 10.2014 – ks. Kazimierz Wójcikowski, siostra dominikanka i 2 osoby świeckie, przybyły z Radawy do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, aby u Jej stóp pomodlić się i prosić Maryję o wstawiennictwo i pomoc w kuracji.
 15. 10.2014 – Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta świętowało 25-lecie działalności w Jarosławiu. Mszy św. przewodniczył założyciel Koła i krajowy duszpasterz Towarzystwa ks. Bronisław Żołnierczyk. We Mszy św. uczestniczyli wśród gości ks. Andrzej Surowiec jarosławski archiprezbiter, ks. Krzysztof Śmigielski proboszcz parafii Królowej Polski, ks. Bogdan Czerwiński proboszcz z Kostarowiec. Na zakończenie uroczystości, ks. proboszcz Marian Bocho zawierzył rodzinę albertyńską Matce Bożej Królowej Rodzin.
 16. 10.2014 – grupa turystyczna – 30 osób – pod przewodnictwem Joanny Płocica, przybyła do kolegiaty aby nie tylko zwiedzić świątynię, ale także pomodlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin.
 17. 10.2014 – pielgrzymka 33 – osobowa pod przewodnictwem ks. Janusza Marszałka z Cisnej. W kronice zapisali swoje intencje: „Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin pragniemy powierzyć naszą wspólnotę parafialną, nasze małżeństwa i rodziny. Prosimy o wstawiennictwo Maryi w dziele rozbudowy naszej świątyni parafialnej”.
 18. 12.2014 – Święto Świętej Rodziny – bp Stanisław Stefanek z Łomży, przewodniczył Mszy św. z udziałem abpa Józefa Michalika,  odprawionej w intencji małżeństw z parafii, miasta i archidiecezji. Po Mszy św. biskupi indywidualnie pobłogosławili 250 małżeństw.
 19. 12.2014 – do Królowej Rodzin w Święto Świętej Rodziny przybyła 50-osobowa pielgrzymka z Lublina – Wspólnota Najświętszego Imienia Jezus, ze swoim duszpasterzem O. Cyprianem Moryc. Pielgrzymi  w ufnej modlitwie powierzyła siebie i swoje rodziny Matce Bożej – Królowej Rodzin.

Pielgrzymi u stóp Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin w Roku Wiary

 

W 2013 r. przeżywanym jako Rok Wiary, do naszej Kolegiaty, która dzięki decyzji ks. abp Józefa Michalika została włączona do kościołów odpustowych, przybyły następujące pielgrzymki:

 1. 01.2013 – „Solidarność” Ziemi Jarosławskiej zawierzyła Matce Bożej swoją przyszłość, modliła się o dobry wybór nowego przewodniczącego. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Marian Bocho. Po Mszy św. odbyło się spotkanie opłatkowe w Sali bł. Jana Pawła II.
 2. 01.2013 – Do Matki Bożej Śnieżnej przybyły Kręgi Domowego Kościoła z Rejonu Jarosławskiego, aby Jej zawierzyć swoje rodziny oraz życie duchowe. Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Jan Jagustyn, następnie odbyło się składanie życzeń  i łamanie opłatkiem.
 3. 01.2013 – Z Kolędą do stóp Matki Bożej Śnieżnej przybyli uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Jarosławiu. Po nowennie zaprezentowali pieśni bożonarodzeniowe, na cześć Bożej Rodzicielki.
 4. 01.2013 – Pielgrzymka Bractw szkaplerznych z terenu Południowo-Wschodniej Polski (z parafii: Jarosławia, Przemyśla, Rzeszowa, Radymna, Trzciany, Zaczernia, Kolbuszowej Górnej, Rozwadowa-Stalowej Woli, Górna, Strzyżowa i Leżajska), w liczbie ponad 100 osób. Pielgrzymom przewodniczył ks. Władysław Jagustyn, kustosz sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Rzeszowie i moderator Bractwa, oraz  o. Paweł Ferko – przeor klasztoru oo. Karmelitów Bosych w Przemyślu.  Spotkanie z Matką Bożą rozpoczęto pieśnią „O Maryjo witam Cię, o Maryjo kocham Cię…” Pielgrzymom przedstawiono historię Obrazu i Kolegiaty, po czym nastąpiła część modlitewna, zawierzenie Matce Bożej duchowej drogi osób przynależących do Bractwa. W pamiątkowej księdze pielgrzymi napisali: „Matko! Królowo Rodzin! Przyjmij z pokornym podziękowaniem obecność Rodziny Szkaplerznej z Podkarpacia. W Roku Wiary pomóż nam rozważać w sercu Słowa Pana i trwać z Tobą jednomyślnie na modlitwie”.
 5. 01.2013 – Do Matki Bożej z modlitwą w sercu przybyli członkowie PiS-u aby Jej zawierzyć swoją posługę dla Miasta i Ojczyzny. Przed obrazem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin modlono się o potrzebne łaski związane z działalnością samorządową, a także za śp. Jadwigę Kaczyńską, zmarłą matkę śp. Lecha Kaczyńskiego, prezydenta RP oraz Jarosława Kaczyńskiego, prezesa partii. W modlitwie pamiętano też o Powstańcach Styczniowych. Mszy św. przewodniczył ks. Marian Bocho, proboszcz parafii.
 6. 02.2013 – Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) to jednocześnie Dzień Życia Konsekrowanego. Tym razem osoby zakonne z różnych zgromadzeń naszej diecezji, w liczbie ponad 400 osób spotkały się w swoje święto w Kolegiacie Jarosławskiej. Przed obliczem Matki Bożej Śnieżnej wspólnie składały dziękczynienie za szczególne powołanie. Mszy św. przewodniczył ks. abp Józef Michalik. W homilii ks. Kazimierz Leń, jezuita ze Starej Wsi, ukazał życie konsekrowane jako ogromny dar dla Kościoła. Uroczystą Eucharystię poprzedził spektakl o życiu ks. Piotra Skargi, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 6, która nosi imię tego niezwykłego kaznodziei. Ks. abp Józef Michalik wyraził też radość ze spotkania w Kolegiacie… Zaznaczył, że ta stara świątynia wyrasta na miejsce, w którym nastąpi oddanie czci Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin przez koronację Jej łaskami słynącego wizerunku. – Nie bójmy się nowych miejsc kultu. Bóg chce bowiem udzielać swoich łask. A Królowa Rodzin niech strzeże małżeńskich wspólnot. Rodzina jest dziś w centrum ataków nieprzyjaciół Ewangelii. Tymczasem to rodzina właśnie ma ważną funkcję do spełnienia i trzeba ją wzmocnić. Bez tego świat się nie odrodzi – powiedział Arcybiskup, wyrażając nadzieję, iż modlitwa zanoszona do wizerunku Śnieżnej Pani będzie wysłuchana i rozsławi to miejsce.
 7. 02.2013 – Młodzież z nauczycielami z Małopolski i Podkarpacia, biorąc udział w Olimpiadzie Geograficznej, przybyła do Kolegiaty przed oblicze Matki Bożej Śnieżnej. Mszy św. przewodniczył ks. Władysław Dubiel, katecheta w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych. Po Mszy św. ks. Proboszcz przedstawił historię wizerunku Matki Bożej Śnieżnej ukazując jego piękno i łaskawość. Zawierzył obecną młodzież i ich rodziny Matce Bożej, aby ich prowadziła po drogach wiary i życiowych pasji.
 8. 02.2013 – Chorzy z Jarosławia i okolic, w liczbie około 200 osób, przybyli w dniu ich święta w Dzień Chorego do Kolegiaty, aby spotkać się z Matką, która króluje w swoim wizerunku jako Matka Boża Śnieżna Królowa Rodzin. Mszę św. połączoną    z udzieleniem sakramentu chorych sprawowali: ks. Marek Dec, wicedyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ks. Kazimierz Gadzała, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ks. Jan Sowa, duszpasterz Domu Pomocy Społecznej w Jarosławiu, ks. Krzysztof Majder, kapelan miejscowego szpitala oraz ks. Marian Bocho, proboszcz parafii kolegiackiej. Na zakończenie Mszy św. jej uczestnicy otrzymali indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem, a kapłan z Jezusem Eucharystycznym podchodził i błogosławił każdego cierpiącego.
 9. 02.2013 – Zespół Nicolaus – 100 osobowa grupa z Kraczkowej – po wykonaniu Requiem    d-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta, przed obliczem Matki zawierzyła swoje rodziny i swoją pasję. Na zakończenie ks. Proboszcz życzył wykonawcom i ich rodzinom opieki Matki Bożej Śnieżnej, która darzy łaskami w tutejszej świątyni. – Niech Królowa Rodzin ubogaca wasze serca i wyprasza potrzebne łaski – powiedział gospodarz Kolegiaty, przekazując zespołowi medal ks. Piotra Skargi.
 10. 02.2013 – Grupa 21 osób z dekanatu – dzieci uczestniczące w olimpiadzie wiedzy biblijnej wraz z katechetami. Po napisaniu testów, odwiedzili świątynię i wzięli udział w trwającej adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie grupa zapoznała się z historią wizerunku, a w modlitwie zawierzyła siebie i swoje rodziny Matce Bożej Królowej Rodzin.
 11. 02.2013 – Wierni nie tylko z naszej parafii polecali Bożemu Miłosierdziu zmarłego przed dwoma miesiącami ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. Modlitewny hołd honorowemu obywatelowi Miasta Jarosławia oddali przedstawiciele władz, parlamentarzyści, delegacje NSZZ „Solidarność” oraz młodzież. 28 luty br. był także dniem modlitw  w intencji ustępującego z urzędu Ojca Świętego Benedykta XVI. Uroczystość zakończył  koncert w wykonaniu Chóru  i Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych z Przemyśla pod dyrekcją Antoniego Gurana. Ponad 100 osobową grupę artystów  i uczestników koncertu, ks. proboszcz zawierzył Matce Bożej Królowej Rodzin.
 12. 03.2013 – We współpracy z Gimnazjum im. Ks. Twardowskiego odbył się II etap XIII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach. Bohaterem tego wydarzenia, był ks. Franciszek Blachnickiego (1921-1987), założyciel Ruchu Światło – Życie i kandydat na ołtarze. Po napisaniu testów, gimnazjaliści w oczekiwaniu na wyniki nawiedzili wzięli udział w środowej adoracji Najświętszego Sakramentu, wysłuchali katechezy, którą wygłosił ks. Marian Bocho oraz oddali siebie, swoich rodziców i krewnych Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin.
 13. 05.2013 – Motocykliści, na rozpoczęcie sezonu 2013, przybyli na swych motocyklach do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, aby powiedzieć Jej w głębi serca: „Pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko”. Mottem spotkania były słowa „kieruj się wiarą na drodze”. Pielgrzymi otrzymali na pamiątkę Dekalog Kierowcy.
 14. 05.2013 – We wspomnienie Matki Bożej z Fatimy, w 151 rocznicę ocalenia Obrazu Matki Bożej Śnieżnej z pożaru, odbyła się Druga Pielgrzymka Diabetyków z  Podkarpacia do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Pielgrzymi, którzy niosą krzyż choroby cukrzycowej, przybyli z różnych stron Podkarpacia: z Sanoka, Leska, Krosna, Rzeszowa, Nowej Dęby     i Jarosławia. Wśród nich byli prezesi kół terenowych, na czele z p. Andrzejem Baumanem, prezesem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Na drodze wiary – z Maryją”. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił ks. bp Adam Szal, we wspólnej modlitwie uczestniczyła Jarosławska Kapituła Kolegiacka. Wcześniej konferencję na temat: „Choroba przyjęta i przeżywana  z wiarą” wygłosił wieloletni kapelan szpitalny ks. Stanisław Zagórski. Główną intencją, obok tych osobistych, była modlitwa o kanonizację bł. Jana Pawła II w rocznicę zamachu, a także  o rychłą koronację cudownego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin.
 15. 05.2013 – Dzieci klas pierwszych z Radymna – 48 osób – przybyły ze swoimi wychowawcami do Kolegiaty. Po zapoznaniu się z historią świątyni i kultu Matki Bożej, którą przedstawił przewodnik jarosławski Jerzy Czechowicz, dzieci wpatrzone w piękne oblicze Najświętszej Maryi Panny z ufnością modliły się za swoich rodziców, powierzając ich Jej opiece. Na pamiątkę spotkania z Matką Bożą młodzi pielgrzymi otrzymali pamiątkowe obrazki.
 16. 05.2013 – Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik przybył wraz ze swymi kursowymi kolegami jako pielgrzym do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Pielgrzymi przybyli by podziękować Matce Bożej za dar kapłaństwa, z okazji 49 rocznicy swoich święceń. Po odmówieniu modlitwy na powitanie Matki Bożej, wysłuchaniu historii kultu Jej wizerunku, Metropolita Przemyski zawierzył kapłańską posługę zebranych kapłanów i ich parafie, w których pracują.
 17. 05.2013 – Do Matki Bożej Śnieżnej – przybyła 45-osobowa pielgrzymka z Brzostku (diec. Rzeszowska), ze swym opiekunem ks. Krzysztofem Moszyńskim. Po odprawieniu Mszy św. i zapoznaniu się z dziejami wizerunku, które przedstawił ks. proboszcz pielgrzymi zawierzyli siebie, swoje rodziny i parafię Matce Najświętszej. Zorganizowali też składkę, aby mieć swój udział w przygotowaniach do koronacji.
 18. 05.2013 – 50 osobowa pielgrzymka dzieci i młodzieży z Cieszacina Wielkiego przybyła do Matki Bożej Śnieżnej, aby Jej zawierzyć swoją młodość a także rodziców i rodzeństwo. Modlili się też o owoce przeżytych misji świętych. Młodzi pielgrzymi przybyli wraz ze swymi nauczycielami i wychowawcami.
 19. 06.2013 – Z okazji 50 – lecia zdania matury w Technikum Ekonomicznym w Jarosławiu, do stóp Matki Bożej Śnieżnej przybyli jubilaci z całej Polski. Tutaj zawierzyli Matce Bożej swoich bliskich oraz zmarłych z rodzin, nauczycieli i kolegów.
 20. 07.2013 – 50 osobowa pielgrzymka z Poznania oddała cześć Matce Bożej Śnieżnej. Pielgrzymi wpatrzeni w cudowne oblicze Jarosławskiej Pani z ufnością powierzyli Jej swoje sprawy i rodziny. Zwiedzili także Kolegiatę zapoznając się z jej bogatą historią.
 21. 08.20113 – Grupa młodzieży z diecezji Warszawsko – Praskiej, należąca do Ruchu Światło – Życie i uczestnicząca na rekolekcjach III stopnia w Przemyślu, nawiedziła Kolegiatę oddając cześć Maryi w Jej wizerunku. Tutaj przeżywała trzeci dzień rekolekcji. Dla Pątników Mszę św. odprawił ks. Moderator Cezary Winiarek, z młodzieżą spotkał się także ks. Proboszcz, który opowiedział najważniejsze wydarzenia związane z historią obrazu Matki Bożej Śnieżnej i powierzył ich duchową drogę oraz bliskich Matce Bożej Patronce Rodzin.
 22. 09.2013 – Absolwenci LO z Jarosławia, w 50-tą rocznicę matury modlili się przed cudownym obrazem Matki Bożej Śnieżnej. Ze wzruszeniem wspominali młodzieńcze lata, modląc się za zmarłych rodziców, nauczycieli, powierzając Maryi swoich bliskich i dalszą drogę życia.
 23. 09.2013 – We wspomnienie św. Stanisława Kostki do Kolegiaty przybyli pielgrzymi z Urs ze Szwajcarii, pod opieką swojego proboszcza ks. Łukasza Babiarza. Pątnicy uczestniczyli w nowennie do Matki Bożej Śnieżnej, następnie we Mszy św. pod przewodnictwem swojego proboszcza. Miłym akcentem wspólnej modlitwy były pieśni w języku niemieckim, wykonane przez przybyłych pielgrzymów.
 24. 09.2013 – Pielgrzymka do Maryi Królowej Rodzin po dar wiary zgromadziła Pracowników Służby Zdrowia Archidiecezji Przemyskiej. Po powitaniu pielgrzymów, konferencję nt. „Współczesne zagrożenie duchowe”, wygłosił ks. pr. Marian Rajchel. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Adam Szal, który też wygłosił kazanie. Po nabożeństwie maryjnym konferencję nt. „Wiara tarczą gaszącą wszystkie pociski Złego na przykładzie itinerarium wiary Maryi”, wygłosił ks. dr hab. Wacław Siwak.
 25. 10.2013 – Do kolegiaty, przybyła z Makowiska 25 osobowa grupa dzieci z drugiej klasy, wraz ze swoimi wychowawcami. Po wspólnej modlitwie, wysłuchaniu historii obrazu, dzieci otrzymały pamiątkowe obrazki z obliczem pięknej Pani  z Jarosławia.
 26. 10.2013 – Jubileusz 50-lecia matury w Technikum Geodezyjnym w Jarosławiu, świętowali absolwenci w Kolegiacie przed Matką Bożą Śnieżną. Dziękując Jej za wszystkie łaski powierzyli Jej swoją przyszłość.
 27. 11.2013 – W kończącym się Roku Wiary –- cała wspólnota Szkoły Podstawowej  i Gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu zgromadziła się w Jarosławskiej Kolegiacie – świątyni uprzywilejowanej ze względu na możliwość uzyskania odpustu  w tym szczególnym czasie. Drugim celem pielgrzymki była modlitwa do Matki Bożej Śnieżnej – Królowej Rodzin. Pielgrzymi uczestniczyli w nowennie do Matki Bożej, w czasie której przedstawiciele różnych stanów: rodziców, nauczycieli, sióstr i uczniów w imieniu wszystkich zebranych dokonali aktu zawierzenia Maryi Królowej Rodzin.

W roku 150. Rocznicy ocalenia obrazu Matki Bożej Śnieżnej do Kolegiaty przybyły następujące grupy:

 1. 03.2012 – przybyła 22 osobowa grupa z Grodziska Strzyżowskiego, diec. Rzeszowska pod przewodnictwem ks. Krzysztofem Hyziakiem. Po wprowadzeniu pielgrzymi oddali się Matce Bożej, polecając Jej swoje rodziny. Z wdzięcznością przyjęli tez obrazki Matki Bożej dla siebie oraz swoich bliskich.
 2. 03.2012 – przybyła grupa 32 osobowa z Gorzyc Tarnobrzeskich, diec. Sandomierska, gdzie duszpasterzuje ks. Władysław Drewniak, wcześniej duszpasterz w Kolegiacie.
 3. W tym dniu przybyła także 31 osobowa grupa ze Strzyżowa.
 4. Przybyli także pielgrzymi z Tarnobrzega – 41 osób. Wszystkie 3 grupy przebywały w Jarosławiu – Uniwersytet III wieku. z zainteresowaniem wysłuchały historii o cudownym wizerunku Matki Bożej Śnieżnej. Przyjęły też pamiątkowe obrazki Matki Bożej Śnieżnej. Na zakończenie powierzali siebie i rodziny, swoje parafie Matce Bożej Śnieżnej jako Królowej Rodzin. zakończone pieśnią: Serdeczna Matko, Opiekunko Matko ludzi.

O godz. 10.00 w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Formacji im. Sł. Bożej Anny Jenke obyło się spotkanie Słuchaczy Uniwersytetu III-wieku. Wśród uczestników byli obecni przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku z całego Podkarpacia. Ksiądz Biskup Adam Szal, który został zaproszony do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, wygłosił wykład związany z osobą św. Józefa Sebastiana Pelczara. O godz. 13.00 Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy św.,

 1. 4 czerwca z modlitwą na ustach przybyła 50-osobowa pielgrzymka z Gorzyc Tarnobrzeskich wraz ze swoimi duszpasterzami: ks. Władysławem Drewniakiem, proboszczem i ks. Piotrem Zwolińskim wikariuszem. Ks. Marian Bocho witając przybyłych pielgrzymów przedstawił czcicielom Matki Bożej historię Kolegiaty i cudownego Obrazu. Ks. Władysław Drewniak wspominał lata pracy duszpasterskiej w Kolegiacie, mówiąc, że często wpatrywał się w oblicze Matki Najświętszej i Ona stawała się natchnieniem, źródłem inspiracji tej posługi. Zachęceni świadectwami opieki Maryi powierzyli swoje rodziny i rodzinę parafialną Matce Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Pamiątkowe obrazki i robione zdjęcia dopełniły pełnego radości spotkania z Matką Najświętszą.
 2. 8 czerwca – do kościoła sługi Bożego ks. Piotra Skargi i Anny Jenke przybyła pielgrzymka 28 osobowa: „Medycznej Szkoły Policealnej” z Sanoka połączona ze szkoleniową Radą Pedagogiczną nt. : Anna Jenke – wzór wychowawcy na współczesne czasy”. Tu po zapoznaniu się z historią cudownego wizerunku Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin zawierzyli swoje rodziny i szkołę Jej opiece i orędownictwu. Grupie towarzyszyli przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke.
 3. 19 czerwca 4-osobowa grupa pielgrzymowała z Mielca, jako owoc pielgrzymki diabetyków. Jedna z uczestniczek pielgrzymki z takim zachwytem dzieliła się doznanym zachwytem dla obrazu Matki Bożej Śnieżnej, że postanowiły przyjechać, aby tu się pomodlić i na własne oczy ujrzeć piękno miejsca. Wyjeżdżając wyraziły swój zachwyt a także postanowienie, że wrócą tu do Matki Bożej Królowej Rodzin.
 4. 27 czerwca do Matki Bożej Śnieżnej przybyła ponad 50-osobowa grupa z Bydgoszczy, pod przewodnictwem Czechowicza, który ukazał im bogatą historię świątyni kolegiackiej a także wizerunku Matki Bożej śnieżnej. Uczestnicy spotkania indywidualnie zawierzyli Maryi swoje rodziny.
 5. 17 sierpnia przed cudownym wizerunkiem modliła się 5-osobowa rodzina z Włocławka.
 6. 22 sierpnia – wspomnienie Matki Bożej Królowej – uroczystymi nieszporami oddali cześć Maryi Królowej uczestnicy Festiwalu Muzyki Dawnej. W tym dniu przybyła 34 osobowa pielgrzymka „Wspólnota Kaszubów i Przyjaciół Kaszub przy parafii NMP Królowej Różańca” z Gdańska – Przymorza. Nie tylko z zachwytem zwiedzali Kolegiatę ale serdecznie w modlitwie zawierzali swoje rodziny i wspólnotę i parafię.
 7. 28 sierpnia do Matki Bożej Śnieżnej przybyła 15 osobowa grupa z Litwy, Białorusi i Ukrainy. To uczestnicy seminarium poświęconemu renowacji zabytków, szczególnie byli zainteresowani prowadzonymi  pracami renowacyjnymi przy Kolegiacie i Budynku parafialnym. Z wielką wdzięcznością na pamiątkę przyjęli pamiątkowe obrazki Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, aby zabrać ze sobą to oblicze jaśniejące dostojeństwem. Grupie towarzyszyła Jadwiga Stęchły referent do spraw zabytków z urzędu miasta a także Zbigniew Cebulak – wykonawca robót renowacyjnych.
 8. 09. W sobotę Matce Bożej Śnieżnej hołd złożyli pracownicy starostwa powiatowego z Łańcuta, którzy przybyli ze swoim wicestarostą zawierzając swoje rodziny i pracę Matce Bożej Królowej Rodzin. Historię cudownego wizerunku przedstawił ks. proboszcz.
 9. 09. Młodzież z Częstochowy maturzyści, 18 osób… Pani Joanna Kociuba przewodniczką grupy…
 10. 09. Przed cudowny Obraz Matki Bożej Śnieżnej przybyli pielgrzymi w liczbie 50 osób z Krakowa. Seniorzy AGH. Przewodnikiem grupy, który ukazał historię Kolegiaty był Andrzej Szczygieł.
 11. 09. – 65 osobowa grupa dzieci wraz ze swoim katechetą ks. Marcinem przybyła do jarosławskiej Kolegiaty z Chłopic. Pani Joanna Kociuba pełniła rolę przewodnika ukazując historię Kolegiaty, wskazując na łaskami słynący wizerunek Matki Bożej…
 12. 09. Do Matki Bożej Śnieżnej pielgrzymowali z swoim duszpasterzem. Pielgrzymów przywitał ks. Marcin Klin, zachęcając do zawierzenia swoich trosk rodzinnych do zawierzenia Maryi. Pielgrzymi u stóp Matki Bożej uczestniczyli we Mszy św. Andrzej Szczygieł…
 13. 10. Młodzież z Przeworska z wychowawcami. Pielgrzymów w tajemnice Kolegiaty wprowadziła Joanna Kociuba, ukazując największy skarb łaskami słynący Obraz Matki Bożej. Młodzież u Jej stóp złożyła swoje życie, prosząc aby Maryja ich prowadziła oraz rodziny o zgodę i miłość w rodzinach.
 14. 10. Dzięki inicjatywie Stowarzyszenia, Po Kolegiacie z przewodnikiem, wszystkie grupy zatrzymywały się przed Obrazem Matki Bożej cudownie ocalonym w pożarze zwiedzały wystawę poświęconą obrazowi Matki Bożej Śnieżnej,
 1. 08.05.2011 – W trzecią niedzielę wielkanocną rozpoczęła tegoroczny okres pielgrzymkowy w naszej parafii. Rano przed obliczem Matki Bożej Śnieżnej modlili się pątnicy z Sosnowca (30 osób), po południu przyjechali motocykliści z całego okręgu jarosławskiego.
 2. 28.08.2011 – „Do Matki Jedności z Bogiem” – pod takim hasłem odbywały się w Jarosławiu tegoroczne diecezjalne i wojewódzkie dożynki. Uroczystej Mszy św. dziękczynnej za zebrane plony przewodniczył na placu przed Kolegiatą ks. bp Wacław Depo, ordynariusz diecezji zamojsko – lubaczowskiej. We wspólnej modlitwie eucharystycznej uczestniczył również ks. abp Józef Michalik. Na dożynki w Jarosławiu przyjechali rolnicy ze wszystkich stron archidiecezji oraz każdego powiatu województwa podkarpackiego.
 3. 24.09.2011 – 100-lecie istnienia Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jarosławiu. Spotkanie pracowników, uczniów i absolwentów rozpoczęła uroczysta Msza św. w Kolegiacie. Eucharystię celebrowali: ks. dziekan Jan Jagustyn, ks. infułat Józef Sondej, ks. dr Radosław Maziarz (katecheta ZSBiO) oraz księża – absolwenci.
 4. 29.10.2011 –45-lecie matury absolwentów LO w Jarosławiu z rocznika maturalnego 1966. Uroczystości zjazdu koleżeńskiego rozpoczęła Msza św. sprawowana przez ks. bp Edwarda Białogłowskiego oraz ks. prałata Mariana Bocho.
 5. 04-05.11.2011 – 13-lecie istnienia połączone z nadaniem szkole imienia i sztandaru świętował jarosławski „Mechanik”. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła Msza św. w Kolegiacie pod przewodnictwem ks. bp Adama Szala. Mszę św. sprawowali także: ks. A. Surowiec, ks. E. Chmura, ks. prałat M. Bocho, ks. J. Mierzwa, ks. M. Pieńkowski, ks. G. Bechta, ks. R, Łuc, ks. Z. Łuc, ks. K, Majder i ks. H. Iwanicki.
 6. Ministranci

Rok 2010

Mijające miesiące wakacyjne to wzmożony czas odwiedzin Kolegiaty przez wielu turystów indywidualnych nie tylko z Polski ale i z zagranicy. Odwiedziny stały się okazją do oddania czci Maryi w Jej łaskami słynącym wizerunku. Był to także czas pielgrzymowania do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, które rozpoczęło się już w czerwcu. Niektóre z nich zostały odnotowane w księdze parafialnej, należą do nich następujące grupy pielgrzymkowe:

 1. 12.06.2010 – 51 osobowa pielgrzymka z ks. Proboszczem Kazimierzem Winnickim z parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Olchowej z diecezji rzeszowskiej, przybyła do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin 12. Czerwca, aby modlić się w intencji rodzin. Pielgrzymi zapoznali się z historią Kolegiaty oraz kultem Matki Bożej Śnieżnej, dzięki posłudze parafianina Andrzeja Szczygła.
 2. 16.06.2010 – 50 osobowa grupa dzieci z Łukawca p.w. Objawienia Pańskiego z diecezji zamojsko-lubaczowskiej pielgrzymowała do Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, aby podziękować za dar I Komunii św. Przewodniczył jej ks. katecheta, który odprawił w Kolegiacie Mszę św. wygłosił kazanie a po Mszy św. dzieci i ich rodziny zawierzył Matce Najświętszej Królowej Rodzin.
 3. 18.06.2010– ks. Winnicki z Olchowej przybył do Kolegiaty z kolejną grupą, z dziećmi Komunijnymi i ich rodzicami w 43 osobowej grupie. Po Mszy św. dziękczynnej za dar Komunii św. powierzył dzieci i ich rodziny Matce Bożej Śnieżnej. W przyjęciu tej grupy pielgrzymkowej przyszła z pomocą parafianka Joanna Kociuba opowiadając pielgrzymom dzieje parafii i świątyni z obrazem Matki Bożej Śnieżnej.
 4. 16-31.07.2010 –Ruch Światło-Życie Domowego Kościoła oraz młodzież, z diecezji Bielsko – Żywieckiej przeżywali w Jarosławiu rekolekcje III stopnia w dniach 16-31 lipca. Ponad 100 osobowa grupa w ramach przeżywanych rekolekcji przybyła do Kolegiaty, aby tu przed wizerunkiem Matki Bożej uczestniczyć we Mszy, powierzyć swoje rodziny Matce Pana prosząc o Jej wstawiennictwo dla siebie oraz Ruchu. Tutaj też przeżyli Namiot Spotkania, czas osobistej rozmowy z Bogiem. Grupie przewodniczyli moderatorzy: ks. Bogusław Kastelik oraz ks. Ryszard Piętka.
 5. 19.07.2010– przybyła do Kolegiaty grupa Pielgrzymów z Bobrownik, parafia Nawiedzenia NMP z diecezji Siedleckiej. Pielgrzymka miała charakter przebłagalny a przewodniczył jej proboszcz ks. Wojciech Gawałko.
 6. 20.08.2010–pielgrzymka z Białorusi, której przewodniczył ks. Łukasz Lewkowicz z Szówska. Pielgrzymi to uczestnicy XX ogólnopolskiego spotkania w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku Ruchu dla Lepszego Świata.
 7. 29.08.2010– 100 osobowa pielgrzymka z parafii Zwoleń, p.w. Podwyższenia Krzyża świętego, gdzie znajduje się grób poety Jana Kochanowskiego, diecezja radomska. Pielgrzymce przewodniczył ks. proboszcz. Bernard Kasprzycki. Pielgrzymi byli wcześniej na Kalwarii Pacławskiej, w drodze powrotnej nawiedzili Kolegiatę, gdzie zapoznali się z historią świątyni a także wizerunku Matki Bożej Śnieżnej. Pielgrzymi Matce Najświętszej Królowej rodzin zawierzyli swoją rodzinę parafialną i wszystkie rodziny w parafii. Do pielgrzymów słowo skierował abp lwowski Mieczysław Mokrzycki, na zakończenie spotkania udzielił im też błogosławieństwa.

Wyrażam wielką radość, z faktu że na pielgrzymi szlak wyruszają pątnicy, aby pomodlić się przed jarosławską Patronką i Królową Rodzin i w ten sposób oddać Jej cześć ale też ubogacić i umocnić rodziny swoje łaską Bożą. Przybycie każdej grupy wiąże się z poznaniem dziejów Obrazu i Jego kultu, staje się okazją do wręczenia pątnikom obrazków z pięknym, uduchowionym obliczem Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin. Niech Maryja wszystkich, którzy do Niej przychodzą wprowadza w łaskę Pana, niech ją wyprasza i pomnaża.

21.01.2009 – W trzecią środę miesiąca stycznia, na nabożeństwie nowennowym u stóp Matki Bożej Śnieżnej, zgromadziły się siostry Benedyktynki z pobliskiego Opactwa. Była to dla nich okazja do przedstawienia najlepszej z matek – Maryi podziękowań i próśb. Szczególną intencją jaką przedstawiły Panu Bogu przez wstawiennictwo Królowej Rodzin, była prośba o dar nowych powołań do zakonu.

28.01.2009 – wspólna modlitwa i koncert kolęd zgromadziły przed wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Towarzyszyli im nauczyciele oraz rodzice.

11.02.2009 – tego dnia Kościół obchodzi wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji na terenie Archidiecezji przemyskiej w 5 świątyniach odbyły się uroczyste Msze św., w intencji wszystkich chorych, cierpiących, samotnych, niepełnosprawnych oraz przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Jednym z tych miejsc była jarosławska Kolegiata.

01 – 21.07.2009 – Dzieci z Czarnobyla w Jarosławiu, od 1 lipca do 21 lipca w Jarosławiu przebywała grupa dzieci i młodzieży od 7 – 18 lat, z rejonu dotkniętego skutkami awarii reaktora atomowego w Czarnobylu. Goście wraz z opiekunkami: nauczycielką Raisą Michajlowicz Muraszko i lekarką Olgą Walentynowicz Wasiliewą przyjechali do Polski na zaproszenie proboszcza parafii Bożego Ciała, ks. Mariana Bocho. Wizytę zainicjowała dziennikarka Anna Koniecka.

18 – 19.07.2009 – w tych dniach w Kolegiacie jarosławskiej gościł Thomas Uhlig „pielgrzym pokoju”, który idzie piechotą ze swojego rodzinnego Poczdamu pod Berlinem do Jerozolimy. Ten swój trud pielgrzymi – jak sam powiedział – ofiaruje za pokój w Ziemi Świętej i za życie w godności.

02.08.2009 – centralne obchody 90. Święta Policji na Podkarpaciu odbyły się w Jarosławiu. Rozpoczęła je Msza św., w Kolegiacie, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik a zakończyło poświęcenie nowej siedziby Komedy Powiatowej przy ul. Poniatowskiego, której dokonał ks. bp polowy Tadeusz Płoski.

05.08.2009 – parafianie oraz pielgrzymi z archidiecezji uczestniczyli w uroczystościach odpustowych ku czci Matki Bożej Śnieżnej, które odbyły się w I środę sierpnia w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Jarosławiu. Odpust ustanowił w czerwcu 2007 specjalnym dekretem metropolita przemyski, abp Józef Michalik. Nadał łaskami słynącemu wizerunkowi Matki Bożej, od wieków czczonemu w jarosławskiego świątyni, tytuł Najświętszej Maryi Panny Królowej Rodzin.

14.10.2009 – Na wspólnej modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej – Królowej Rodzin zgromadzili się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkól Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu. Towarzyszyli im tradycyjnie wierni czciciele Matki Bożej, którzy co tydzień przychodzą na nowennę. Warto zaznaczyć, że w tym dniu przypadł tzw. Dzień Nauczyciela.

27.04.2008 – Młodzież z Podkarpacia i Lublina przyjechała na forum poświęcone Annie Jenke. Wśród gości znalazła się młodzież oraz nauczyciele z Lublina, Przemyśla, Dębicy, Sanoka, Adamówki, Rogóżna, Rzeszowa, Błażowej, Łańcuta i Jarosławia.  O godz. 9:30 spotkali się na Mszy św. w Kolegiacie przed „jaśniejącym łaskawością” wizerunkiem.

20.06.2008 – 50-osobowa grupa pielgrzymów z Łodzi oddała hołd Matce Bożej Śnieżnej. To kolejna grupa, jaka w ostatnim czasie odwiedziła Kolegiatę, zawierzając siebie i swych bliskich Królowej Rodzin.

22.06.2008 – 60-osobowa grupa samorządu i studentów Łańcuckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Przed obliczem Królowej Rodzin zawierzali swoich bliskich oraz łańcucką parafię farną.

23.06.2008 – Studenci z PWSTE w Jarosławiu oraz uczestnicy XIII Zlotu Harcerskiego Kręgów Seniorów Chorągwi Podkarpackiej, w którym brało udział 90 osób z całej Polski.

24.06.2008 – Spotkanie w Kolegiacie absolwentów miejscowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy świętowali 25. Rocznicę zdania matury. Podczas Mszy św., ks. Piotr Walasz, jeden z jubilatów, wygłosił kazanie, w którym podkreślił dużą rolę Kolegiaty w życiu wszystkich absolwentów.

11.10.2008 – Przed oblicze Śnieżnej Pani ściągnęły tysiące pielgrzymów. Królowa Rodzin przyjęła na audiencji Wielką Rodzinę Różańcową Archidiecezji Przemyskiej. Otrzymała dar modlitwy oraz Złotą Różę.

19.11.2008 – Złota Róża przywiodła do stóp Matki Bożej Śnieżnej w trzecią środę listopada Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny. Na modlitewnym spotkaniu nie zabrakło zarządu prowincjonalnego oraz Matki Prowincjonalnej Zdzisławy Uryć z Przemyśla. Obecność ponad 20 sióstr u Królowej Rodzin stała się okazją do modlitwy za rodziny – także za rodzinę zakonną oraz o nowe powołania do życia konsekrowanego.

– Pielgrzymka pracowników Caritas do Matki Bożej Śnieżnej. W Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego odbyła się pielgrzymka Pracowników, Parafialnych Zespołów Charytatywnych oraz Szkolnych Kół Caritas Archidiecezji Przemyskiej do Matki Bożej Śnieżnej, Królowej Rodzin. Po zawiązaniu wspólnoty i pozdrowieniu Łaski Pełnej, uczestnicy wysłuchali tematycznych konferencji: dla Zespołów Charytatywnych ks. Mariana Bocho, dla Szkolnych Kół Caritas ks. Bronisława Wyczawskiego. Zwieńczeniem modlitewnego spotkania była uroczysta koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem ks. Józefa Bara, Oficjała Sądu Metropolitarnego. W homilii wygłoszonej przez ks. Jana Smołę, proboszcza z Ustianowej i Archidiecezjalnego Duszpasterza Róż Różańcowych zgromadzeni zostali wezwani do promieniowania Chrystusem, co będzie owocować świadectwem wiary i miłości oraz rozwojem wspólnot charytatywnych. Mszę św. koncelebrowali m.in. neoprezbiterzy uczestniczący w swoim dniu wspólnoty w Opactwie. Na zakończenie spotkania zostały wręczone statuetki Dobrego Pasterza jako wyraz wdzięczności za szczególne zaangażowanie w dzieła charytatywne. Ks. Prałat Józef Bar w wręczając statuetki powiedział, że warto pokazywać ludzi czyniących bezinteresownie dobro na wzór Dobrego Pasterza. W kategorii duszpasterz statuetkę otrzymał znamy nam ks. Franciszek Rząsa, proboszcz z Brzozowa, który zainicjował wiele dzieł dobroczynnych z myślą o wszechstronnej pomocy bliźnim. Dzięki jego niestrudzonej aktywności powstało także Centrum Charytatywne znajdujące się na terenie naszej parafii. Przed błogosławieństwem i rozesłaniem ks. Paweł Biernat, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Jaśliskach dokonał aktu zawierzenia Maryi ludzi i dzieł Caritas.

7.05.2007 – Odwiedziny diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich 7 maja parafię Bożego Ciała odwiedziło 17 diakonów przygotowujących się do święceń kapłańskich. Celem odwiedzin było zapoznanie się z życiem kapłańskim oraz pracą duszpasterską. Goście odwiedzili najpierw Kolegiatę, gdzie modlili się przed łaskami słynącym wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej, polecając swoje przygotowanie oraz zbliżające się rekolekcje przed święceniami kapłańskimi a także posługę kapłańską. Z diakonami spotkał się pan Stanisław Lenar, który podzielił się swoją pracą przy Kolegiacie, sięga ona współpracy z ks. Bronisławem Filą i Sługą Bożą Anną Jenke. Następnie swoje świadectwo życia i posługi złożył ks. prałat Władysław Janeczko zachęcając do pójścia drogą dobroci. Wizję duszpasterskiej pracy w parafii przedstawił ks. proboszcz Marian Bocho. Natomiast ks. rektor Henryk Rykała spowiednik z kościoła Świętego Ducha ukazał trudne zagadnienia związane z posługą sakramentalną w konfesjonale. Grupie towarzyszył ich wychowawca ks. prefekt Piotr Kandefer. Diakoni w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego przyjmą sakrament kapłaństwa.

20.07.2007– Wizyta grupy Węgrów w Kolegiacie Jarosławskiej 20 lipca Kolegiatę jarosławską odwiedziła 45 osobowa grupa Węgrów z Budapesztu, którzy przybyli nie tylko zwiedzić nasz kościół, ale także pomodlić się i złożyć hołd swojemu rodakowi. Przed wielu laty został on pochowany w podziemiach świątyni. Pielgrzymi złożyli swojemu rodakowi kwiaty a także wysłuchali narodowych pieśni węgierskich, które na klarnecie zagrał jeden z uczestników. Ks. Proboszcz witając przybyłych gości zwrócił uwagę na obecność Matki Bożej w łaskami słynącym wizerunku, która leczy ciała i dusze. Pątnicy z wielkim zainteresowaniem wysłuchali historii wizerunku a w modlitwie powierzyli Maryi swoją dalszą wędrówkę szlakami turystycznymi na Podkarpaciu. Na koniec spotkania otrzymali pamiątkowe obrazki Matki Bożej Śnieżnej Królowej Rodzin, które przyjęli z wielką radością serca. Mimo bariery językowej potwierdziły się słowa od wieków powtarzane: „Polak – Węgier dwa bratanki…”